για το νερό των Ροβιών.


Η Δημοτική επιχείρηση δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου για το νερό των Ροβιών.
Όλοι οι δείκτες είναι κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με το πιστοποιητικό των "αναλυτικών εργαστηρίων Αθηνών" που εκδόθηκε στις 11-6-2019.Η δειγματοληψία έγινε
από τη Δημοτική επιχείρηση στις 29-5-2019 και όλοι ελπίζουμε να μην επαναληφθεί κάτι παρόμοιο.
αναλυτικά η έκθεση του εργαστηρίου:


Σχόλια