Ιστιοπλοϊκός αγώνας -εικόνες από την εκκίνηση
Κομμάτι του Ιστιοπλοϊκού αγώνα με την επωνυμία "Λίμνη-Κ.Ριτσώνης 2019" που διοργάνωσε ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας ,ξεκίνησε σήμερα το πρωί από τη περιοχή της
Λίμνης.
Συμμετείχαν 9 σκάφη με προορισμό τη Χαλκίδα και όχι ιδιαίτερα δυνατό άνεμο.
Ευκαιρία για πολλές φωτογραφίες και την εδραίωση της θαλασσινής Λίμνης στους χώρους των μεγάλων ιστιοπλοϊκών αγώνων.

Σχόλια