Λιμνιώτικος σεισμός


Στις 10 και μισή το πρωί έναν έντονο βουητό κατάρρευσης και μια σύντομη δόνηση ανησύχησε τη Λίμνη.Επειδή κανείς δεν μας πήρε τηλέφωνο για να δει τι πάθαμε, ο σεισμός ήταν τοπικός και μόνο δικός μας.
3 ριχτεράκια από το σεισμικό ινστιτούτο που αντί για Λίμνη
μας περιγράφει 9 χιλιόμετρα κάτω από τις Ροβιές και η τοποθεσία του Χάρτη είναι κάπου στη Βατερή ή στο Κούκο.
Ας είναι περαστικός...

αναλυτικά και ξενόγλωσσα:
Magnitude ML 3.0
Region GREECE
Date time 2019-06-13 07:29:42.6 UTC
Location 38.79 N ; 23.32 E
Depth 10 km
Distances 96 km N of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 10:29:42.6 2019-06-13 
44 km NW of Chalkída, Greece / pop: 54,600 / local time: 10:29:42.6 2019-06-13 
8 km E of Roviaí, Greece / pop: 1,300 / local time: 10:29:42.6 2019-06-13 

Σχόλια