Αναρτήσεις

Ας πούμε πριν την επόμενη Δευτέρα

Θρίαμβος του Γιώργου Πατσιούρα

Από το χωριό μας και τον Δήμο ως τη περιφέρεια και την Ευρώπη.

Σκυλλίας 2019 στις 24 Αυγούστου στη Λίμνη.

ομιλία στο Δημοτικό σχολείο για Πρώτες Βοήθειες

Πιο ωραίοι , πιο καθαροί,πιο χαρούμενοι...

Έργα μπροστά στο Λιμενικό σταθμό

Η Λίμνη (όπως λέμε της Καστοριάς!)

Εγκαινιάσθηκε η επαναλειτουργία του Λιμενικού Σταθμού Λίμνης.

Ο Φώτης Κουβέλης στην επαναλειτουργία του Λιμενικού Σταθμού Λίμνης