Αναρτήσεις

Κάτι σαν εκλογές, ένα πράμα...

Βιβλίο για την υγεία από Λιμνιώτικους συλλόγους

Το Νηπιαγωγείο Λίμνης και η Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

ενισχυτική διδασκαλία στο Γυμνάσιο Λίμνης

συγκέντρωση γονέων για τη κατάληψη

Τμήματα χορού από το ΛΥΜΝΙ