Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Κάτοικοι Λίμνης και Κεχριών δικαιούνται καυσόξυλα


Από το Δασαρχείο Λίμνης εκδόθηκε ρυθμιστική διάταξη που καθορίζει ποιοι και με ποιους όρους δικαιούνται καυσόξυλα από τα υπολείματα των υλοτομιών στο καμένο δάσος της Λίμνης.

Η διάταξη περιγράφει τα εξής:ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ

.................
   Καθορίζουμε όπως οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών της Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης και της Τοπικής Κοινότητας Κεχριών, με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες, θα μπορούν να υλοτομούν ατελώς, με την υπόδειξη υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας,
καυσόξυλα ατομικών αναγκών από τις συστάδες 6α και 6β του Δημοσίου Δάσους Λίμνης και από την καμένη έκταση της δημοτικής κατά νομή συστάδας 4α του ιδίου ως άνω Δάσους.
1.   Η μεγαλύτερη ποσότητα που θα υλοτομείται θα είναι μέχρι 8 χ.κ.μ. καυσόξυλα ανά οικογένεια.
2.    Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει λα υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία μας, μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2017.
3.   Την υλοτομία θα πραγματοποιούν οι ίδιοι οι δικαιούχοι ή θα μπορούν να την αναθέτουν σε τρίτους κατά προτίμηση σε μέλη των δασικών συνεταιρισμών κατά το χρονικό διάστημα από 20 -2­-2016   μέχρι 20 -4- 2017.
4.   Η υλοτομία θα γίνεται με τους δασονομικούς κανόνες και με υπόδειξη των αρμοδίων τοπικών δασικών οργάνων (Δασοπόνου - Δασοφύλακα).Τα καυσόξυλα που θα υλοτομούν θα προέρχονται από τα καμένα και μόνο άτομα χαλεπίου πεύκης και από υπολείμματα υλοτομιών, θα τα συγκεντρώνουν σε δασόδρομο, θα γίνεται η καταμέτρησή τους από δασικό υπάλληλο και θα προμηθεύονται υπηρεσιακό σημείωμα για να τα μεταφέρουν στην κατοικία τους.
5.   Τα καυσόξυλα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των δικαιούχων και απαγορεύεται η διάθεσή τους στο εμπόριο.
6.   Καυσόξυλα που θα υλοτομούνται και μεταφέρονται χωρίς υπηρεσιακό σημείωμα θα θεωρούνται ως παράνομα υλοτομημένα, θα κατάσχονται και θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.
7.    Η υλοτομία καυσοξύλων από οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός από την παραπάνω απαγορεύεται.
8.   Η υλοτομία θα γίνεται ατελώς και χωρίς άδεια υλοτομίας από κάθε δικαιούχο, τις εργάσιμες ημέρες από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 1 /26-3-2013 Ρυθμιστική Δασική Διάταξή μας.
Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις «Περί Δασών Νόμων και Διαταγμάτων».

Η ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

Ζωή Κοτρώνη Δασολόγος
αναλυτικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.