Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

«Ο ΣΚΥΛΛΙΑΣ 2016» τιμά τη ναυτική ιστορία της περιοχής.

 Από το 2011 η Διοργάνωση Μαραθώνιας Κολύμβησης Ανοικτής Θαλάσσης  «ΣΚΥΛΛΙΑΣ» αφιερώνει τον εκάστοτε Διάπλου του Β. Ευβοϊκού Κόλπου σε τοπικές προσωπικότητες οι οποίες  προέβησαν σε πράξεις ηρωισμού, διάσωσης, ναυτικής συνδρομής και γενικότερου ανθρωπιστικού αλτρουισμού στη θάλασσα. Η αρχή έγινε το 2012  (Σαββάκης Αθανάσιος - «Αδρίας»), το 2013 (Τσεσμελής Ανδρέας), 2014 («SS Stephen Hopkins- «Raider Stier»: Μπενετής Νικόλαος-Τσιγώνης Ανδρέας-Τσιφόρος Κώστας), 2015 (Λιμνιώτικα πληρώματα στο Θωρηκτό «Αβέρωφ»). Φέτος ο 6ος Διάπλους του Β. Ευβοϊκού είναι αφιερωμένος στους Αναστάσιο Ανδριόλα και Κωνσταντίνο Στάμου. Οι καταπληκτικές τους ιστορίες
περιγράφονται στο Βιβλίο, των Γιάννη Φαφούτη και Αποστόλου Δημήτριο, «Λίμνη και Θάλασσα».ο Αναστάσιος Ανδριόλας διακρίνεται καθαρά στην πρώτη γραμμή των αξιωματικών.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ «ΜΠΑΡΜΠΑ ΤΑΣΟΣ»

Ο Αναστάσιος Νικολάου Ανδριόλας γεννήθηκε στην Λίμνη Εύβοιας τον Οκτώβριο του 1886. Σε ηλικία δέκα ετών έφυγε από το σπίτι του και μπαρκάρησε ως καμαρότος σε ένα Βρετανικό επιβατηγό πλοίο. Για περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια συνέχισε να ταξιδεύει , πάντα με Βρετανικά πλοία, και γνώρισε όλες τις θάλασσες και όλους τους ωκεανούς .
Στις αρχές της δεκαετίας του 1890 πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 1895 κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό . Στις ΗΠΑ λεγόταν πια Arnest Anarow . To 1897 υπηρέτησε στο θωρηκτό USS IOWA . Το θωρηκτό αυτό στη διάρκεια του Αμερικανο-Ισπανικού πολέμου και στη ναυμαχία του Σαντιάγο ντε Κούβα κατέλαβε την Ισπανική ναυαρχίδα Ινφάντα Μαρία. Από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αποστρατεύθηκε και συνταξιοδοτήθηκε το 1927.
Ο Αναστάσιος Ανδριόλας υπηρέτησε ως Chief Water Tender στο θωρηκτό USS Connecticut , την ναυαρχίδα του περίφημου «Μεγάλου Άσπρου Στόλου» , τον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Θεόδωρος Ρούσβελτ είχε στείλει σε έναν διετή (1907 - 1909 ) περίπλου ανά την υφήλιο για να δείξει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πλέον μια παγκόσμια θαλάσσια δύναμη. Στην γνωστή φωτογραφία της υποδοχής του «Μεγάλου Άσπρου Στόλου» όπου ο πρόεδρος Θ. Ρούσβελτ καλωσορίζει τους αξιωματικούς και τους ναύτες από το κατάστρωμα του USS Connecticut ο Αναστάσιος Ανδριόλας διακρίνεται καθαρά στην πρώτη γραμμή των αξιωματικών.
Ενώ υπηρετούσε ακόμα στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ νυμφεύτηκε την Ειρήνη Κωνσταντάκη. Η Ειρήνη ήταν κι αυτή από την Λίμνη Ευβοίας. Ο Αναστάσιος κι η Ειρήνη απέκτησαν έναν γιο τον Νικόλαο το 1911.

Από το 1927 που συνταξιοδοτήθηκε ο Αναστάσιος γύρισε στην Λίμνη και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του μαζί με την γυναίκα του και τον γιο του. Πέθανε το 1948. Όλοι οι κάτοικοι της Λίμνης τον σέβονταν και ήταν γνωστός ως «Μπαρμπα Τάσος».

ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΗΡΩΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1940

Απέθανε τελευταίως εκ συγκοπής της καρδίας εν Φόξμπορο της Μασαχουσέτης ο Κωνσταντίνος Λ. Στάμου, εις ηλικίαν 69 ετών. Ο αποθανών Έλλην υπήρξε πραγματικός πρωτοπόρος και μέγας ήρως του Ισπανο-Αμερικανικού πολέμου, παραμείνας όμως άγνωστος μεταξύ του Ελληνισμού.
Εγεννήθη εν Λίμνη της Εύβοιας κατά το έτος 1871. Ο πατήρ του γόνος της Ελληνικής Επαναστάσεως υπήρξε ναυτικός πλέων με το ιστιοφόρον του από Οδησού μέχρι Αλεξανδρείας. Οκταετή σχεδόν παράλαβε τον πρώτον του υιόν Κωνσταντίνον Στάμου, τον οποίον εντός μιας 6ετίας ητοίμασε δια το ναυτικόν στάδιον. Η θάλασσα η μόνη διάξοδος ζωής δια την ορεινήν κωμό-πολιν Λίμνη, εξήσκησε μεγάλην επίδρασιν εις την ζωήν του μείρακος, όστις 14ετής ων εγκατέ-λειψε την Ελλάδα και δι’ ιστιοφόρου ενός Αυστριακού πλοιάρχου φίλου του πατρός του, προσε-λήφθη διαδοχικώς ως ναύτης εις διάφορα αγγλικά εμπορικά σκάφη. Ολίγα έτη κατόπιν με καλάς συστάσεις των πλοιάρχων τους οποίους υπηρέτησε, προσελήφθη εις το γιωτ του λόρδου BRASSN(Μπράσσν). Το έτος 1893 μεταβάς εις HONG KONG (Χογκ Κογκ) της Κίνας προσελήφθη εις το ναυτικόν των Ηνωμένων Πολιτειών εις το οποίον υπηρέτησε επί 32 συνεχή έτη. Αργότερον προσελήφθη λόγω της ευφυΐας του και του αμεταβλήτου θάρρους του, υπό του Ναυάρχου GEORGE PEUN (Γεωργίου Πέουν) λαβών μέρος εις την ναυμαχίαν του MANILA BAN (Μανίλα Μπαν) την πρώτην Μαϊου 1898. Έλαβε μέρος ενεργόν κατά τας επιχειρήσεις του Αμερικανικού Ναυτικού εις τον Παγκόσμιον πόλεμον.
MANILA BAN (Μανίλα Μπαν)
Το γεγονός όπερ κατέστησε τον αποθανόντα ήρωα ήτο εν σπάνιον ανδραγάθημα κατά την διάρκεια του Ισπανο-Αμερικανικού πολέμου. Του πλοίου εις το οποίον ήτο τότε νεαρός αξιωματικός τα τηλεβόλα της πρώρης είχον πάθη εμπλοκήν και ο χειρισμός των ήτο άκρως επικίνδυνος και ηπειλείτο έκρηξις με βέβαιον θάνατον εκείνου όστις θα απεπειράτο να τα θέση εις ενέργειαν. Η στιγμή ήτο κρίσιμος. Ο επί κεφαλής ανώτερος αξιωματικός έκαμε έκκλησιν δια μίαν υστάτην απόπειραν, η οποία φυσικά θα εσήμενε τον βέβαιον θάνατον του χειριστού.
Ο Κων/νος Στάμου μετά σπουδής και άνευ διατυπώσεων μετέβη εις τα τηλεβόλα και σκοπεύσας κατέφερε καίριον πλήγμα εις το μικρόν σκάφος εφ’ ου επέβαινε ο Ισπανός ναύαρχος. Τούτο ιδών ο Στάμου έσπευσε εν σπουδή με ειδικήν άκατον και παρέλαβε τον Ναύαρχον, όστις θαυμάσας τον ηρωισμόν και μεγαλοψυχίαν του Έλληνα του εδώρησε το αδαμαντοκόλητον ωρολόγιόν του το οποίον ο Στάμου μετά χαράς έδειχνεν ως τρόπαιον. Αι εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών της εποχής εκείνης βαρύτατα εσχολίασαν τον ηρωισμόν του απλού αλλά θαρραλέου και μεγαλοψύχου Έλληνος.
Ετιμήθη δια 16 παρασήμων. Κατά την ημέραν της κηδείας του η Αμερικανική Κυβέρνησις τιμώσα τον Έλληνα ήρωα απέστειλε πελωρίαν Αμερικανικήν σημαίαν ίνα καλύψη το φέρετρον του ενδόξου Έλληνος υπερασπιστού της Αμερικανικής Πατρίδος ως και απόσπασμα εξ 8 ναυτών, οι οποίοι κατά την ώραν της ταφής έρριψαν τρεις ομοβροντίας αποδώσαντες ούτω στρατιωτικός τιμάς εις τον νεκρόν.
Το κείμενο βρέθηκε δακτυλογραφημένο σε τταλαιά γραφομηχανή, μέσα σε εκκλησιαστικό βιβλίο. Στο οπισθόφυλλο υπάρχει χειρόγραφη σημείωση:

«Εμοί γαρ το ζειν Χριστός και το αποθανείν κέρδος».
Προσφορά Παναγιώτη και Καίτης ΠροκοπίουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.