Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΑΚΟΜΑ…


ΕΔΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡ. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ

Άρχισαν οι επιτόπιες διαδικασίες υλοποίησης της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας, που διενεργείται κατά παραγγελία του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Ηλία Τσέλιγκα, σύμφωνα με το έγγραφο Α.Π.: Ε.Π. οικ.9/7-3-2016.
Η ΕΔΕ, η οποία ανατέθηκε στο στέλεχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σοφία Ρακατσάνη, σύμφωνα με διατάξεις του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., διατάχθηκε
«προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων, ο προσδιορισμός των προσώπων που τυχόν ευθύνονται καθώς και η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτά έχουν τελεστεί στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας κατά το έτος 2015 έως και σήμερα».
Για την υποβολή της σχετικής έκθεσης εδόθη προθεσμία δύο μηνών από λήψεως του σχετικού εγγράφου.
Οκτώ (8) είναι οι ενότητες όπου έχουν κωδικοποιηθεί τα θέματα προς διερεύνηση και τα σχετικά συνημμένα (25 τον αριθμό…). Ξεχωρίζουν:
  • ·         η πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για τα πυροφυλάκια του Δήμου,
  • ·         η παράνομη καταστροφή χρηματοδοτούμενου δημόσιου έργου (ξύλινος διάδρομος παραλίας Αγ. Άννας),
  • ·         η ανάθεση εργασιών με αποφάσεις του Δημάρχου Χρ. Καλυβιώτη, χωρίς να προηγηθούν οι νόμιμες διαδικασίες,
  • ·         η από 5/11/15 αναφορά-καταγγελία του Κων/τίνου Μάρκου.

Στον σχετικό κατάλογο που θα εξεταστούν στα πλαίσια της ΕΔΕ, περιλαμβάνονται επίσης ενότητες που αφορούν τη λειτουργία και τις ενέργειες του Δημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο θέμα της ψήφισης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, αναφορές για παράβαση καθήκοντος από τον Δήμαρχο Χρ. Καλυβιώτη, για μη εκτέλεση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και μία αναφορά της ΕΝΩΣΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ.

Αξίζει να επισημανθεί η έναρξη της ΕΔΕ ενάμισι μήνα μετά την υπογραφή της σχετικής παραγγελίας από τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  (7/3/2016) και πέντε (5) εβδομάδες (16/3/2016) μετά την πρωτοκόλλησή της από το αρμόδιο δημοτικό γραφείο.

Πάμπος Σ. Χατζηλαμπής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.