Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόβλημα ύδρευσης στη περιοχή Σπιάδας


Από τον δημοσιογράφο Κο Πάμπο Χατζηλαμπή λάβαμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω σχόλιο, για πρόβλημα ύδρευσης στη Σπιάδα και τις ενέργειες του Δήμου μας:

«Αξιοσημείωτος ο τρόπος που διάλεξε ο Δήμαρχος Χρήστος Καλυβιώτης για να γιορτάσει τη συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη των καθηκόντων του ως δημοτικού άρχοντα, αλλά όχι και των ευθυνών, που πάντα «πασάρει» πάρα κάτω…
Συνέδεσε τη δημαρχιακή του θητεία με την για πρώτη φορά (τα τελευταία δέκα τουλάχιστον χρόνια) ατέρμονα -κυριολεκτικά- διάρκεια των εργασιών επισκευής μια βλάβης στο δίκτυο

υδροδότησης τμήματος του Δήμου…
Ούτε λίγο ούτε πολύ, οι εργασίες αυτές άφησαν για πάνω από δώδεκα ώρες χωρίς νερό όσους υδρεύονται από τον αγωγό που ακολουθεί παράλληλα τον δρόμο Λίμνης-Λουτρών… Σε μια περιοχή μάλιστα όπου, εκτός από τις κατοικίες, επηρεάζεται πληθώρα τουριστικών καταλυμάτων… 
Από νωρίς το πρωΐ της Τρίτης, σε σημείο κοντά στο ξενοδοχείο «Όστρια», υπήρχε συνεργείο που προσπαθούσε με ένα κουβά (…) να απαντλήσει το νερό από τον λάκκο όπου βρίσκεται το πρόβλημα στο δίκτυο, γιατί όπως είπαν οι εκεί ασχολούμενοι με το θέμα υπάλληλοι του Δήμου και ο υπεργολάβος, περίμεναν να τους σταλεί αντλία διότι αυτή που είχαν τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης…
Μηχανικός ο ίδιος, ο κ. Καλυβιώτης χαρακτήρισε «απρόβλεπτη» τη βλάβη που για τέταρτη φορά σε λιγότερο από ένα χρόνο παρουσιάζει το τμήμα του δικτύου μήκους ενός περίπου χιλιομέτρου όπου βρίσκεται και το σημερινό πρόβλημα, οι οποίες αντιμετωπίζονταν με την παροδική όπως αποδεικνύεται και συμπτωματική επισκευή τους.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Δήμαρχος όταν του αναφέραμε το πρόβλημα, με εμφανή την πρόθεση του για μετάθεση ευθυνών, επεσήμανε πως το θέμα ήταν της αρμοδιότητας της Δημοτικής Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης η οποία είχε ήδη επιληφθεί της επίλυσης του, "δίνοντας στεγνά" κατά την καθομιλουμένη τον προϊστάμενο της... 
Με την αντιμετώπιση του περιστατικού αυτού (ενός προβλήματος βασικών υποδομών) από τον επί κεφαλής Δημοτικής Αρχής εγείρονται, φυσικά, πληθώρα ερωτηματικών για τη σοβαρότητα των προθέσεων του για ανάδειξη της Λίμνης σε προνομιακό και εύκολα προσβάσιμο κοντινό προς την Αθήνα νησιώτικο προορισμό, καθιστώντας την μόνιμο σημείο έλξης, έστω και ολιγοήμερης χωρίς προβλήματα διαμονής, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όπως διακηρύττει.
Ιδιαίτερα αν το θέμα τεθεί αθροιστικά με όσα προβλήματα καθαριότητας αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η Λίμνη, παρά την πρόσληψη προσωπικού για θεραπεία του θέματος αυτού. 
Όπως, επίσης και κυκλοφορίας που αναδείχτηκαν κατά την τελευταία περίοδο διακοπών, το κομφούζιο κυκλοφορίας και στάθμευσης, την ανυπαρξία επιτήρησης εκ μέρους των αρχών, κατά τους μήνες της αυξημένης επισκεψιμότητας, τουλάχιστον κλπ. 
Κάτω από τέτοιες συνθήκες, λόγια στον άνεμο οι προθέσεις και υπερβολικά άπιαστα τα όνειρα...»

4 σχόλια:

 1. Απο τα παρακάτω διαβάζοντας κάποιος θα διαπιστώσει οτι όσα προσάπτουν στο πρόσωπο του Δημάρχου
  είναι αδικαιολογητα και συκοφαντικά.
  θεωρώ κύριε που το ανεβάσατε θα πρεπε να ανεβάσετε πρώτα το παρακάτω κείμενο
  και μετα το αρθρο του κυριου Δημοσιογραφου
  που για λόγους δικούς του ,ας μας τους πει ,κατηγορεί τον Δημαρχώ .
  όσον αφορά την συγκεκριμένη βλάβη είναι αρμοδιότητα και ευθύνη δικιά μου σαν πρόεδρος της ΔΕΥΑ και σε μένα θα πρεπε να απευθυνθείτε .
  Ευχαριστώ πολυ για τον χώρο που μου δωσατε .
  ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΛΗΟΣ
  Προεδρος ΔΕΥΑ
  Καλλικράτης, Αρμοδιότητες – Υποχρεώσεις
  Δημάρχου – Αντιδημάρχων
  Το Πρόγραμμα Καλλικράτης (NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852 – Νέα
  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)
  είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται όλες οι αλλαγές στην
  τοπική Αυτοδιοίκηση. Θεωρούμε, λοιπόν, πως είναι υποχρέωση
  όλων μας να γνωρίζουμε τις βασικές αρχές γιατί έτσι θα γνωρίζουμε
  τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αιρετών μας αλλά και τις
  υποχρεώσεις και τα δικαιώματα όλων εμάς, των απλών πολιτών –
  δημοτών.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
  Άρθρο 58
  Αρμοδιότητες του δημάρχου
  1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει
  τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου
  ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και
  ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας
  και της αποτελεσματικότητας.
  Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
  α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
  β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής
  και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων
  αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
  γ) Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της
  εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των
  αποφάσεών της.
  δ) Eίναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος
  όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που
  προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους
  υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
  ε) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά
  εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί
  από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
  στ) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος.
  ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που
  διέπουν τις αρμοδιότητες του δήμου.
  η) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης
  των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
  θ) Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη
  του δημοτικού συμβουλίου, υπαλλήλους του δήμου, υπαλλήλους του
  δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του
  δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.
  2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται
  άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης
  απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που
  ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής
  ποιότητας ζωής.
  Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη
  σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης
  επιτροπής.
  3. Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα του δημάρχου ή
  συγγενή του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας
  συγκρούονται με τα συμφέροντα του δήμου, ο δήμαρχος υποχρεούται
  να απέχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί αντιδήμαρχος ή
  σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζεται από το
  δημοτικό συμβούλιο. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά
  σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
  4. Στις περιπτώσεις που ο δήμαρχος εκτελεί αποφάσεις σύμφωνα με
  τη ρύθμιση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν
  υπέχει αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη, εφόσον αυτές δεν
  έχουν ακυρωθεί, ανακληθεί ή ανασταλεί.
  5. Ο δήμαρχος δεν θεωρείται υπόλογος κατά την έννοια του άρθρου
  25 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, και σε βάρος του
  επιτρέπεται καταλογισμός μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια.
  6. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν και για τους
  αντιδημάρχους όταν σε αυτούς ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων
  του δημάρχου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να το ανέβαζα πρώτα θα έπρεπε να μου το στείλεις πρώτα αγαπητέ Στράτο, αλλά δε βαριέσαι αυτά είναι λεπτομέρειες...
   Καλή δραστηριότητα στη ΔΕΥΑΛ και το "κύριε" το θεωρώ υπερβολικά ειρωνικό για μένα, Κύριε Στράτο.
   Πάντα φιλικά,και πάντα ανοικτός στις δημοτικές δραστηριότητες.
   Πάνος.

   Διαγραφή
 2. Αγαπητέ Πανο ,με το κύριε δεν είχα σκοπό να προσβάλω κανέναν .απλά δεν γνώριζα ποιος το είναι από πίσω .
  το κύριε λοιπόν το έγραψα ως προσφώνηση .ζητώ συγνώμη αν το παρεξήγησες .
  Φιλικά
  Στρατος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. από τον Κο Πάμπο Χατζηλαμπή έλαβα και δημοσιεύω αυτή την απάντηση στον Κο Στράτο Παλιό:
  «Κύριε Παληέ,

  Τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη σας δικαιολογούν πολλά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς σας . Ωστόσο, μην στεναχωριέστε… Υπάρχουν πολλοί που παρά τα ορθογραφικά και συντακτικά τους λάθη έχουν προκόψει κοινωνικά, επαγγελματικά και οικονομικά. Ποτέ δεν είν’ αργά, άλλωστε…

  Σας συγχαίρω γιατί μπήκατε στον κόπο (εξ ιδίας, υποθέτω, πρωτοβουλίας και όχι κατ΄εντολή) να υπερασπιστείτε τον Δήμαρχο Χρήστο Καλυβιώτη από τα όσα «αδικαιολόγητα και συκοφαντικά» καταλογίζετε σ ’ εμένα ότι του προσάπτω. Και αναγνωρίζω πως ως υφιστάμενος του αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη που λόγω αρμοδιότητας έχετε για το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ (όπως κι εσείς αναγνωρίζετε) περιστατικό που περιγράφω στο δημοσίευμά μου της 1ης/ΙΧ/2015, χωρίς όμως να δώσετε τις σχετικές εξηγήσεις.

  Θα μπορούσατε, βέβαια, να το είχατε κάνει παραλείποντας την χωροβόρο αντιγραφή/επικόλληση/αναδημοσίευση των προβλέψεων του άρθρου 58 του Γ’ Κεφαλαίου του Ν. 3852, όπου περιγράφονται οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων.

  Παράλληλα, θα είχατε αποφύγει όχι μόνο να εκτεθείτε αλλά και να δικαιολογήσετε πλήρως την «απρέπεια» μου να συκοφαντήσω αδικαιολόγητα (γι αυτό και με κατηγορείτε) τον Δήμαρχο, ο οποίος, κατά το απόσπασμα του Νόμου που παραθέτετε, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων «είναι ο προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου».

  Με άλλα λόγια, αυτός βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας των ευθυνών όσων δημοτικών υπηρεσιών υπάρχουν. Της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης» συμπεριλαμβανομένης…

  Για όσους έχουν στοιχειώδεις ικανότητες ανάγνωσης, είναι πανεύκολο να αντιληφθούν πως αυτός είναι ο λόγος έγκλησης του Δημάρχου για το συγκεκριμένο και συνεχώς επαναλαμβανόμενο πρόβλημα στην υδροδότηση τμήματος του Δήμου και όχι επειδή έτσι του κατέβηκε, ξαφνικά, του «κυριου Δημοσιογραφου» να «κατηγορεί τον Δημαρχώ», όπως ισχυρίζεστε, «για λόγους δικούς του, ας μας τους πει».

  Φιλικά,

  Π.Σ.Χ.»

  ΑπάντησηΔιαγραφή

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.