«Ο ΚΥΚΝΟΣ» της Λίμνης

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
 
Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 
Λίμνη - Κτίριο Μελά - Ώρα: 9.00 μ.μ.
«38ο Φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2015»

«Ο ΚΥΚΝΟΣ» της Λίμνης 
Το ξαναζωντάνεμα ενός θρύλου...

Παρουσίαση - Προσφορά και κατασκευή μοντέλου 
από τον κ. Μιχάλη Γεωργίου
 (Συν/χος Υπάλληλος Τροπ. Ελλάδας) 

Πληροφορίες: τηλ. 6944307679

Σχόλια