Το Προσκοπικό κυνήγι στην Λίμνη

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων: 
Λίμνη - Κτίριο Μελά - Ώρα: 9:00 μ.μ.
 «38ο Φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2015»

Παρουσίαση του λευκώματος
 “Το Προσκοπικό κυνήγι 
στην Λίμνη Εύβοιας 1920-2001” 

(Μέσα από φωτογραφίες και έγγραφα) 
του Κωνσταντίνου Τσιροδημήτρη 
- πρώην Διευθυντή Λυκείου και Τοπικού Εφόρου Προσκόπων Λίμνης 

Πληροφορίες: τηλ. 2227031836

Σχόλια