Παραδοσιακοί χοροίΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

 Λίμνη – Πλατεία Ηρώων – Ώρα: 9.00 μ.μ.
«37ο Φεστιβάλ ΕΛΥΜΝΙΑ 2014»
Παραδοσιακοί χοροί από το παιδικό και εφηβικό
τμήμα του Χορευτικού Ομίλου «Το Λύμνι»

Διοργάνωση: Χορευτικός Όμιλος «Το Λύμνι»
Πληροφορίες: Γιώργος Φλώκος, τηλ. 6948380874

Σχόλια