Αποφασισμένοι να πετύχουν. οι συνοδοί λεμβούχοι

Ο Σκυλλίας-2014  έχει ένα μήνα μέχρι την εκκίνηση, αλλά η προετοιμασία είναι πια εντατική.Την Κυριακή έγινε στο ΕΛΥΜΝΙΟ η συνάντηση των συνοδών, που με τα σκάφη τους συμμετέχουν καθοριστικά στην διεξαγωγή και επιτυχία του αγώνα.
Οι μεγαλύτερες απαιτήσεις που έχει η φετινή συμμετοχή, ανεβάζουν ακόμα περισσότερο
το καλό οργανωτικό επίπεδο και οι ερασιτέχνες αλιείς της Λίμνης, μαζί με τους συμπαράστάτες τους, είναι αποφασισμένοι να ξανα-πετύχουν.
Όλη η περιοχή αρχίζει σιγά σιγά να ...κολυμπάει σε ρυθμούς Σκυλλία-2014

Σχόλια