Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Συνάντηση στη Λίμνη-Young People in European ForestsΣυνάντηση εργασίας με θέμα τις προοπτικές συμμετοχής στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό “Young People in European Forests” πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2014 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, στη Λίμνη.
Στη συνάντηση συμμετείχαν η οργανωτική επιτροπή, εκπρόσωποι των τοπικών δασικών υπηρεσιών και καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας του διαγωνισμού και η δυνατότητα εξέλιξής του.

Τι είναι ο διαγωνισμός “Young People in European Forests”.
Ο διαγωνισμός “Young People in European Forests” είναι ένας ευρωπαϊκός διαγωνισμός γνώσεων στο αντικείμενο της δασοπονίας που διενεργήθηκε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2010/2011 και απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Περιλαμβάνει δύο στάδια, το ευρωπαϊκό και το εθνικό. Η νικήτρια ομάδα του εθνικού σταδίου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό στάδιο. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η αγγλική.
Η Ελλάδα συμμετείχε τα έτη 2012 και 2013 στον ανωτέρω διαγωνισμό. Το 2012 ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στην Εσθονία, ενώ το 2013 στην Πορτογαλία. Οι έλληνες μαθητές που πήραν μέρος στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό κατέλαβαν τη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω χώρες με ισχυρή παράδοση στη δασική εκπαίδευση.
Η επιλογή των ελλήνων μαθητών που πήραν μέρος στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό έγινε μέσα από το ελληνικό στάδιο του διαγωνισμού. Η ομάδα των μαθητών που κατέκτησε την πρώτη θέση στον ελληνικό διαγωνισμό αποτέλεσε την ελληνική ομάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Στο εθνικό στάδιο, το 2012 διαγωνίστηκαν μαθητές της περιφέρειας Αττικής, ενώ το 2013 διαγωνίστηκαν μαθητές όλης της χώρας.
 Ο εθνικός διαγωνισμός διοργανώθηκε από τον Φορέα Διαχείριση Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας με την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Δασών και τη συμβολή των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών.

Στόχοι διαγωνισμού
  • Η προώθηση γνώσεων στο αντικείμενο της δασοπονίας σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Η εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες της δασοπονίας
  • Η ευαισθητοποίηση των μαθητών στην προστασία των δασών
  • Κατανόηση της αξίας των δασικών οικοσυστημάτων στις διάφορες χώρες
  • Συνειδητοποίηση του καθοριστικού ρόλου του ανθρώπου στην ανάπτυξη, ανάδειξη και προστασία των δασών
  • Βελτίωση και αύξηση της κινητικότητας των μαθητών

Διαγωνισμός 2014
Ο επόμενος ευρωπαϊκός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Eberswalde της Γερμανίας τον Οκτώβριο του 2014. Καινοτομία θα είναι η αποδόμηση των εθνικών ομάδων και η δημιουργία νέων ομάδων ομάδων που θα αποτελούνται από μαθητές με διαφορετική εθνικότητα. Στόχος είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να συνεργαστούν με συμμαθητές τους από άλλες χώρες. Μεγαλύτερη σημασία δίνεται στη συμμετοχή και μικρότερη στην ανάπτυξη φανατισμού.
 
Συμπεράσματα
Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση συμφώνησαν ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση γνώσεων σε μαθητές, τόνισαν όμως ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις, ώστε να αποδειχτεί και ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Συνοπτικά, διατυπώθηκαν τα εξής συμπεράσματα:
·         Οι μαθητές συναντούν μεγάλη δυσκολία να επεξεργαστούν την πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τα δάση που δίνεται στην ύλη που καλούνται να εξεταστούν.
·         Οι μαθητές έχουν πολύ καλό επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
·         Η περιορισμένη συμμετοχή των μαθητών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη ενός ισχυρού κινήτρου.
·         Η ημερομηνία που διεξάγεται το εθνικό στάδιο του διαγωνισμού δεν εξυπηρετεί τους μαθητές. Την περίοδο της άνοιξης οι μαθητές έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία τους για τις τελικές σχολικές εξετάσεις.
·         Συμμετέχουν κυρίως οι καλοί μαθητές.

Προτάσεις
Εκφράστηκαν επιφυλάξεις σχετικά με το στόχο που καλείται να ικανοποιήσει ο ανωτέρω διαγωνισμός και τον τρόπο που επιχειρείται η προσέγγισή του. Διαφορετικός είναι ο τρόπος προσέγγισης όταν στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος και διαφορετικό όταν στόχος είναι η διαγωνιστική διαδικασία.
Οι κυριότερες προτάσεις είναι
·         Να προσδιοριστούν εκ νέου οι στόχοι του διαγωνισμού και να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση των μαθητών.
·         Να ενταχθεί ο διαγωνισμός στα σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στις ερευνητικές εργασίες.
·         Να συμμετέχει όλη η τάξη σε διάφορες δραστηριότητες σχετικές με το διαγωνισμό και στο τέλος της χρονιάς να σχηματίζονται οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό.
·         Η ύλη του διαγωνισμού να δοθεί από νωρίς στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να την αξιοποιήσουν στα σχολικά προγράμματα που υλοποιούν.
·          Να δοθεί ισχυρό κίνητρο στους μαθητές. Οι πρώτες ομάδες θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν και να ξεναγηθούν σε κάποιο δασικό οικοσύστημα της χώρας, όπως για παράδειγμα η Πάρνηθα και να γίνει σύνδεση γνώσης και πρακτικής άσκησης.
·         Οργανωτικά θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Καλύτερες ημερομηνίες κρίνονται από το Σεπτέμβρη – Ιανουάριο.

Αποφάσεις
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αποφάσισε τη:
  • Συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό 2014. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μέσα από το ελληνικό στάδιο του διαγωνισμού, με ύλη διαφορετική από την ύλη του διαγωνισμού στην ελληνική γλώσσα.
  • Διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης του διαγωνισμού στα σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στις ερευνητικές εργασίες.
  • Διερεύνηση της δυνατότητας φιλοξενίας των πρώτων ομάδων σε ένα δασικό οικοσύστημα.
 
Η συνάντηση εργασίας αποδείχτηκε παραγωγική και κινήθηκε προς τη λογική της βελτίωσης του διαγωνισμού. Η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και δασικής υπηρεσίας μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς από νέους ανθρώπους γύρω από τα προβλήματα του αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον και την κατανόησης της επιτακτικής ανάγκης δραστηριοποίησης των νέων ανθρώπων για την επίλυση των προβλημάτων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.