τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ


ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑΣ              


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η            Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στη Λίμνη, την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012  και ώρα 18.00  μ.μ ,σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
1.    Αίτημα Τσαμπάση Κων/νου για ανανέωση μίσθωσης του Αγροτικού Ιατρείου Τρουπίου.


2.    Αίτημα Μπεκάκου Γεωργίου για εξεύρεση πρόσβασης σε κτίσμα του.


3.    Αίτημα Τσαρπαλιά Ασημούλας για αποχαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας της στο Ο.Τ Γ 125 του Μαντουδίου.


4.    Εγκατάσταση Επιταχυνσιογράφου σε χώρο του Δημοτικού κτιρίου Μαντουδίου


5.    «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος  2012 για την διόρθωση τίτλου συνεχιζόμενου έργου»


6.    Προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου   «κατασκευή θεμελίωσης και βάσης για την τοποθέτηση προκάτ αιθουσών »


7.    Τροποποίηση Ο.Ε.Υ Δήμου


8.    Εκμίσθωση ακινήτου σύμφωνα με  το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006


9.    Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή ως Εκκαθαριστή της Δ.Ε.Π.Α.Λ


10. Αποδοχή εγκριτικού από ΜΟΔ Α.Ε και δημιουργία νέου κωδικού.


11. Παραχώρηση για χρήση του γηπέδου Κεχριών στη ποδοσφαιρική ομάδα Σκεπαστής


12. Παραχώρηση για χρήση του λυόμενου οικίσκου (που βρίσκεται δίπλα στο Γυμνάσιο Προκοπίου) στον Δασικό Συνεταιρισμό Κηρέως.


13.  Έγκριση των 128 & 134/2012 αποφάσεων οικονομικής επιτροπής και αναμόρφωση προϋπολογισμού.


14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού


15. Επίσημη επίσκεψη στην αδελφοποιημένη πόλη του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ (URGUP) της Καππαδοκίας στην Τουρκία


16. Ορισμός ειδικής συνεδρίασης για απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2011.


17. Παραβάσεις και επιβολή προστίμων σύμφωνα με το αρθρο 5 παρ.1&2 Ν.2323/1995


18. Ερώτημα Γιώργου Μπαλαμπάνη (Σύλλογος Περιβάλλον - Πολιτισμός Δήμου Κηρέως)


           

                                                                              Ο Πρόεδρος


                                                                   Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                


                                                                    Τζαχρήστος ΧρήστοςΣχόλια