Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Οι σκουριές της ΛΑΡΚΟ σταθερά στον βόρειο ΕυβοϊκόΜε τη βούλα του νόμου, ο βόρειος Ευβοϊκός παραμένει χωματερή των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας του μεταλλουργικού εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ. Κοινή απόφαση τριών υπουργείων -ΠΕΚΑ, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη- με ημερομηνία 11.6.2012 δίνει νέα παράταση, διάρκειας οκτώ μηνών, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013, για την απόρριψη των σκουριών του εργοστασίου "στην ίδια μέχρι σήμερα θαλάσσια περιοχή του βόρειου Ευβοϊκού κόλπου".Η προηγούμενη άδεια διάθεσης των αποβλήτων λήγει στο τέλος του μήνα και, χρόνια τώρα, δεν

βρέθηκε χερσαίος χώρος για την απόθεση των σκουριών. Από το 1998, με εξάημερη κατάληψη των εγκαταστάσεων της ΛΑΡΚΟ, η Greenpeace είχε αναδείξει την καταστροφή του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αλλά φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Στην ΚΥΑ προβάλλεται η νέα παράταση ως υποχρεωτική, "διότι δεν είναι εφικτή για αντικειμενικούς λόγους η ενεργοποίηση της νέας, προτεινόμενης, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οπουντίων, χερσαίας θέσης Λιάβδα, για την απόθεση του συνόλου της παραγόμενης σκουριάς από το μεταλλουργικό εργοστάσιό της, επειδή οι ενέργειες αδειοδότησής της βρίσκονται σε εξέλιξη".Το παράδοξο, αλλά και συνάμα υποκριτικό, είναι ότι στην απόφαση επιχειρείται να υποβαθμιστούν οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από την απόρριψη της σκουριάς. Παρά ταύτα, σε παλαιότερη υπουργική απόφαση 8668/287, "Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων" και στο παράρτημα που τη συνοδεύει, τα απόβλητα βιομηχανικών δραστηριοτήτων από την παραγωγή σιδηρονικελίου κατατάσσονται στα επικίνδυνα. Στην πρόσφατη ΚΥΑ χρησιμοποιούνται και στοιχεία παρελθόντων ετών, ανεπιτυχώς όμως, προκειμένου να δικαιολογήσουν τη νέα παράταση.Αντιγράφουμε: "Έχοντας υπόψη την από 1/12/1998 αίτηση της ίδιας εταιρείας, με την οποία υποβλήθηκε το με αριθμό 3474/30-11-1998 έγγραφο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με την επισυναπτόμενη έκθεση του Εργαστηρίου Μεταλλουργίας, από την οποία προκύπτει ότι η σκουριά των ηλεκτροκαμίνων της ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ δεν είναι τοξική. Επίσης ο εκπρόσωπος του ΙΓΜΕ, που συμμετείχε στην ανοικτή σύσκεψη, σχετική με το θέμα, στο υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις 12.11.2010, ανέφερε ότι, στο πλαίσιο προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το Γ' ΚΠΣ, εκτελέσθηκαν δοκιμές εκχύλισης και τοξικότητας σε σωρούς σκουριάς στην ευρύτερη χερσαία περιοχή του εργοστασίου της ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ και από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι δεν υπάρχει κανένας αξιόλογος κίνδυνος για τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής και η σκουριά δεν θεωρείται τοξική, κατατασσόμενη στην κατηγορία των μη επικίνδυνων αποβλήτων".ΕΛΚΕΘΕ: Επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος"Το έγγραφο με αριθμό 20011/3943/25-8-11 του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), με το οποίο μας διαβιβάστηκε η Ετήσια Τεχνική Έκθεση 2010 του ερευνητικού προγράμματος 'Έρευνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την απόρριψη της σκουριάς στον Β. Ευβοϊκό Κόλπο', σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι, παρά τη διαπίστωση της εν γένει επιβάρυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή απόρριψης της σκουριάς, αλλά και εκτός αυτής, εν τούτοις οι μετρηθείσες συγκεντρώσεις στους βαθυπελαγικούς οργανισμούς των Cd & Pb (μέταλλα για τα οποία υπάρχει σχετική νομοθεσία) ήταν κάτω των θεσπισμένων για την κατανάλωση ορίων."Η Απόφαση βασίζεται και σε συμπεράσματα, τα οποία όμως δεν προσδιορίζονται, "της ανοικτής σύσκεψης στο ΥΠΕΚΑ, 12/11/2010, στην οποία παραβρέθηκαν ο γ.γ. της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ, η Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων (Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος Οπουντίων), επιστημονικών Φορέων (ΙΓΜΕ, ΕΜΠ και ΕΛΚΕΘΕ), της ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ, του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Λάρυμνας με την επωνυμία 'Η Λάρυμνα' και του σωματείου εργαζομένων στο μεταλλουργικό εργοστάσιο της εταιρείας ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ, τα οποία αναφέρονται και στην ΚΥΑ με αριθμό Δ8/Γ/Φ.12.3α/23483/4076/30-12-2010, και λαμβάνονται υπόψη και στην έκδοση της παρούσας, δεδομένου ότι και στην παρούσα συγκυρία δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση".Για την ιστορία, η επιλεγείσα νέα θέση Λιάβδα, όπου σχεδιάζεται να αποτεθεί η σκουριά, "απαίτησε" την ανατροπή της ισχύουσας προστατευτικής νομοθεσίας για τα δασικά οικοσυστήματα με τον νόμο 4001/2011 "Ενεργειακές Αγορές Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου...", καθώς με απόφαση του ΥΠΕΚΑ επιτρέπεται η απόθεση των αποβλήτων μεταλλουργικής δραστηριότητας σε δάση και δασικές εκτάσεις. Με τον ίδιο νόμο παρακάμπτεται και η απόφαση του ΣτΕ, η οποία κύρωσε το 2008 πράξη υπουργικού συμβουλίου με την οποία χωροθετούνταν σε δημόσια δασική έκταση, "κορυφή κοκκίνη", χώρος για τη διάθεση της σκουριάς της ΛΑΡΚΟ...πηγή:http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=697552

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/06/2012

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δυο από τα οδικά εγκλήματα της Βόρειας Εύβοιας.

του Πάνου Β.

Με αφορμή και το σημερινό ατύχημα στη διασταύρωση Κουρκουλών-Δάφνης με την "Εθνική" Αιδηψού Χαλκίδας, ας υπενθυμίσουμε στη νέα δημοτική αρχή τα δυο μεγάλα οδικά εγκλήματα της περιοχής.
Η είσοδος στη Λίμνη όπως ερχόμαστε από Χαλκίδα στη περιοχή του Αρχάγγελου γίνεται παράνομα από παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής και με "εξαφάνιση" της αντίστοιχης πινακίδας εδώ και χρόνια.Η δε είσοδος από την αντίθετη κατεύθυνση είναι τσιμενταρισμένη για κάποιους λόγους που μόνο οι μηχανικοί που σχεδίασαν τον "κόμβο" ξέρουν.
Το να στρίψεις από εκεί για τη Λίμνη πάλι πρέπει ή να είσαι  εκπαιδευμένος ντόπιος ή να έχεις μαντικές ικανότητες ακόμα και με χρήση του τζιπιες.

Η Ιστορία του γιατί και του πως έγινε αυτό είναι πολύ λυπητερή, αλλά πρέπει να τη ξεπεράσουμε και να κάνουμε μια ασφαλή δευτερεύουσα είσοδο στη πόλη αντικαθιστώντας αυτή τη λαιμητόμο.
Το αν καταργηθεί είναι αδιανόητο γιατί ιδιαίτερα το καλοκαίρι είναι μοναδική διέξοδος τόσο για το κυκλοφο…

Να κλείσουμε τα σύνορα της Λίμνης...

του Πάνου Β. Ο Ιός έφτασε δίπλα μας.Με ένα ταξίδι στον Πανάγιο τάφο ο βορειοευβοιώτης από τον Άγιο, άλλα είχε στο μυαλό του κι άλλα κατάφερε.Αντί για το υιό του θεού έφερε τον κορωναϊό ,ανεπιθύμητο μετανάστη και αόρατο εχθρό.
Ήδη Ιστιαία και Αιδηψός άρχισαν να δοκιμάζονται σε πολλά επίπεδα.
Στη Λίμνη η επόμενη μέρα είναι δίπλα μας.Πολύ κοντύτερα από τη μακρινή Κίνα.
Τι να κάνουμε λοιπόν;
Το οδικό μας δίκτυο μας επιτρέπει με ένα οδόφραγμα στο νεκροταφείο,ένα στον Αρχάγγελο και ένα στο Χριστό να φράξουμε όλες τις διόδους προς το χωριό μας.Κανείς δεν μπαίνει,κανείς δεν βγαίνει.Κανείς δεν αρρωσταίνει από τον ιό.
Γιατί αν αρρωστήσει από κάτι άλλο τη πατήσαμε.
Με αγωνία και παρέα τη τιβί θα περιμένουμε 1-2 μήνες ή 1-2 χρόνια τη λήξη του συναγερμού.Θα τραφούμε με ψάρια ευβοϊκού ,χόρτα του βουνού και κατσικάκια από τα μαντριά.Δεν έχουμε μείνει και τόσοι για να μη μας φτάνουν.
Με τους συγγενείς που θα αρρωσταίνουν στον υπόλοιπο κόσμο θα επικοινωνούμε μέσω βάιμπερ που θα είναι απόλυτα ασφαλές γ…

200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ

INMEMORIAM 200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ


του Πάμπου Χατζηλαμπή Κρίμα, χίλιες φορές κρίμα που ο χαμός ενός παλικαριού ξαναφέρνει το πρόβλημα των υποδομών και των προτεραιοτήτων της Βόρειας Εύβοιας...
Αλλά ο θάνατος του Άγγελου είμαι σίγουρος πως σπιρουνίζει τη σκέψη όλων όσων προβληματίζονται και επιζητούν το γενικό καλό. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι και να μείνει ως μια παράπλευρη απώλεια της εγκατάλειψης που σοβεί και ταλανίζει τη Βόρεια Εύβοια.
Πάνω και πριν απ' όλα καθιστά απαραίτητο το χαρακτηρισμό ως επείγουσας της ανάγκης ενός περιφερειακού Νοσοκομείου ή/και ενός Κέντρου Υγείας καλά οργανωμένου, εξοπλισμένου και στελεχωμένου.
Αν μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο σημαντικό στις υποδομές ολόκληρης της περιοχής…
Ας αρχίσει από τα θέματα υγείας η επανεκκίνηση της ανάπτυξης που όλοι θέλουμε. Οι δρόμοι, οι σήραγγες, τα Ferry, και τα ραπανάκια για την όρεξη ως αναγκαίες υποδομές μπορούν να περιμένουν και θα …