Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Ενισχύσεις για εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφώνΤου κ. Παναγιώτη Γεωργίου ΚούβαρηΤα κατά τόπους Τμήματα Αλιείας θα δεχτούν από την 1η Ιουλίου έως και την 30η Σεπτεμβρίου νέες αιτήσεις ενδιαφερομένων, φυσικών ή νομικών προσώπων, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης των αλιέων για τον εκσυγχρονισμό σκαφών.
Απαραίτητο είναι οι αιτούντες να ασκούν επαγγελματικώς την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους  (σύμφωνα με το άρθρο 3


σημείο β του Καν 1198/06 του Συμβουλίου) συμπεριλαμβανομένων των σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.
Επίσης, όσοι αλιείς έκαναν αίτηση ενίσχυσης από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2009 και δεν εγκρίθηκε λόγω έλλειψης πιστώσεων, μπορούν να υποβάλουν ξανά το φάκελό τους μέχρι τις 30 Ιουνίου.
Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενισχύσεων για τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών περιλαμβάνει δαπάνες, όπως για αντικατάσταση κινητήρα, αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων, βελτίωση ποιότητας και υγιεινής προϊόντων και βελτίωση ασφάλειας σκάφους και συνθηκών εργασίας.
Ο εκσυγχρονισμός αφορά σκάφη ηλικίας τουλάχιστον 5 ετών.
Δίνεται προτεραιότητα σε σκάφη μικρής παράκτιας αλιείας με ολικό μήκος μικρότερο των 12 μέτρων και σε σκάφη ειδικού τύπου, οστρακαλιευτικά, σπογγαλιευτικά.
Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 20% έως 60% ανάλογα με το είδος των περιλαμβανόμενων δαπανών.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.