ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- θεραπευτικά προγράμματα
Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι ένα από τα
θεραπευτικά προγράμματα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), του μεγαλύτερου φορέα απεξάρτησης και
κοινωνικής επανένταξης στην Ελλάδα και σύμβουλου οργανισμού του ΟΗΕ σε θέματα
ναρκωτικών.

Το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει την έδρα του στην Αττική και απευθύνεται σε χρήστες
εξαρτησιογόνων ουσιών άνω των 21 ετών και τις οικογένειες τους. Στοχεύει στην
απεξάρτηση, στην εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη. Η συμμετοχή στο
πρόγραμμα είναι εθελοντική, χωρίς

οικονομική επιβάρυνση και δεν χορηγούνται υποκατάστατα ή άλλες
ουσίες.
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1989 με
την ίδρυση της Εναλλακτικής Κοινότητας Παρέμβαση και το 1992 εξελίχθηκε σε ένα
ολοκληρωμένο πολυφασικό πρόγραμμα απεξάρτησης. Στο πλαίσιο του θεραπευτικού
προγράμματος λειτουργούν Συμβουλευτικά Κέντρα στην Αθήνα και στη Ραφήνα,
θεραπευτική κοινότητα διαμονής και Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης στα Εξάρχεια.
Παράλληλα, λειτουργεί Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης για συγγενείς των
εξαρτημένων στην οδό Βαλτετσίου 37 στην Αθήνα.

 Παρέχονται υπηρεσίες:


 • Βασικής
  ιατρικής φροντίδας/διασύνδεσης με φορείς υγειονομικής περίθαλψης

 • Κινητοποίησης και προετοιμασίας για ένταξη στη
  θεραπευτική κοινότητα

 • Ομαδικής και ατομικής συμβουλευτικής

 • Ομαδικής και ατομικής θεραπείας

 • Μεταθεραπευτικής φροντίδας

 • Πρόληψης υποτροπής και διαχείρισης της κρίσης

 • Νομικής υποστήριξης

 • Οικογενειακής θεραπείας

 • Συμβουλευτικής οικογένειας και ζευγαριών

 • Εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού

 •  ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:
Βαλτετσίου 37   106 81  Εξάρχεια Αθήνα Τηλ.: 210 3300751, 3300779
www.kethea-paremvasi.gr /  www.facebook.com/KETHEAPAREMVASI

Σχόλια