Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Συνεδρίαση Δημοτ. Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Λίμνη    16 /5/2012

ΔΗΜΟΣ

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρίθμ. πρωτ. 5450

                    
           Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά την Τετάρτη

23η Μαίου 2012  και ώρα 19.00  μ.μ ,σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.

3852/2010 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

1.      Ενημέρωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου

2.      Αίτηση α)  Ομίλου Αλιέων Λίμνης β) κατοίκων & επαγγελματιών Ροβιών3.      Περιορισμοί βοσκής στο δάσος Κεχριών - Λογγού

4.      Έγκριση της 13/2012  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που

αναφέρεται στην τριμηνιαία έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου

(Κατάσταση Εσόδων-Εξόδων Γ' τριμήνου οικ. Έτους 2011)

5.      Έγκριση της 8/2012  απόφασης της ΔΕΥΑΜΛΑΑ περί τιμολογιακής

πολιτικής ύδρευσης αποχέτευσης

6.      έγκριση πρακτικού για στελέχωση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι 5.869 ευρώ

7.      Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου <<Κατασκευή δικτύου

άρδευσης χλοοτάπητα του γηπέδου Πηλίου>>

8.      Ψήφιση πίστωσης για τις εκδηλώσεις Θρησκευτικής Εορτής Οσίου Ιωάννη

του Ρώσσου (15.000 E)

9.      Έγκριση της μελέτης <<Ανάδειξη των όψεων του κτιρίου του Δημαρχείου

Λίμνης Ευβοίας>>

10.     Έγκριση μελέτης <<Κατασκευή τοιχίων υπολοίπου χώρου νεκροταφείου

Αγ.Αννας>> (προϋπολογισμού δαπάνης -12.000- ευρώ )

11.     Έγκριση μελέτης>>Τεχνικά Αντιπλημμυρικής Προστασίας δρόμων

Αχλαδίου>> (προϋπολογισμού δαπάνης -10.000-ευρώ)

12.     Υποβολή προτάσεων Δήμου στις παρακάτω προσκλήσεις:

α) Ανοιχτή Πρόσκληση 19.1, άξονας 11 <<Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

Στερεάς Ελλάδας>>, Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και

επιθεώρηση>>

β) Πρόσκληση 47/01.02.2012 της ΕΕΤΑΑ ΑΕ. άξονας 5 <<Αειφόρος ανάπτυξη

και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρειας Στερεάς>>

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας, Πράσινη ζωή στην

Πόλη

γ) Πρόσκληση 69/27.04.2012 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της

Περιφέρειας Στερ. Ελλάδας., άξονας 5 <<Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση

της ποιότητας ζωής στην Περιφέρειας Στερεάς>> Αποκατάσταση, ανάδειξη

Μνημείων - Αρχαιολογικών Χώρων - Παραδοσιακών Οικισμών - Διατηρητέων

Μνημείων

 δ) Πρόσκληση 68/26.04.2012 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της

Περιφέρειας Στερ. Ελλάδας, άξονας 2 <<Προστασία και Διαχείριση Υδατικών

Πόρων>> Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων

και πόσιμου νερού (συγκέντρωση, επεξεργασία, διανομή)

13.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου <<Αντικατάσταση

και συντήρηση αγωγών υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης>>

14.      Μη χρήση του θερινού δημοτικού Κινηματογράφου από τον Δήμο

15.     Σύσταση επιτροπής άρθρ.7 του Π.Δ 270/81 για την εκτίμηση της αξίας

πώλησης της παλαιάς δεξαμενής καυσίμων στο Κυμάσι.

16.     Παράταση προγραμματικής σύμβασης για την λειτουργία τοθ γραφείου

ΟΑΕΔ στη Λίμνη,

17.     Συνέχιση της διδασκαλίας της χορωδίας Λίμνης και τακτοποίηση

οικονομικών εκκρεμοτήτων

18.     Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών αναγκών

19.     Αναμόρφωση προϋπολογισμού
      Ο Πρόεδρος
Δημοτικού ΣυμβουλίουΤζαχρήστος Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.