Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

1o ΕΠΑΛ Ιστιαίας-πρόγραμμα Leonardo-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το 1Ο ΕΠΑΛ Ιστιαίας στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων υλοποίησε κατά το σχολικό έτος 2011-2012 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης  LeonardoDaVinciII σε συνεργασία με την «BERLINETNGmbH» με τίτλο εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος . Το πρόγραμμα Leonardo  συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την επαγγελματική κατάρτιση υποστηρίζοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτυχθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Πιο

συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποβλέπει:


-          στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων νέων που διανύουν περίοδο αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης


-          στην προώθηση καινοτόμων δράσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και το επιχειρησιακό πνεύμα και δημιουργούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης.


Το πρόγραμμα του σχολείου μας περιελάμβανε εντατική παρακολούθηση σε άρτια οργανωμένους χώρους διδασκαλίας και εργασίας. Οι μαθητές αποκόμισαν σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες καθόσον ενημερώθηκαν για ένα σύγχρονο θέμα που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.  Ήρθαν σε επαφή με ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα γνωρίζοντας εναλλακτικές δομές εργασίας. Η εξασφάλιση και επικύρωση της πιστοποίησης της περιόδου κατάρτισης και της περιόδου εργασίας έγινε μέσω βεβαιώσεων που χορηγήθηκαν από τον φορέα υποδοχήςBERLINETNGmbH και μέσω EUROPASS από τον ΟΕΕΚ. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να καταρτισθούν σε αντικείμενα που έχουν σχέση με τον τομέα τους.  Αποκόμισαν σημαντικότατες γνώσεις και εμπειρίες καθώς ενημερώθηκαν σε θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της εγκατάστασης συστημάτων αξιοποίησης ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Γνώρισαν τεχνολογίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί (π.χ. φωτοβολταϊκά) ή αναμένεται να εφαρμοστούν στο μέλλον (π.χ. τρισδιάστατα φωτοβολταϊκά) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από την αξιοποίηση ΑΠΕ.  Επιπλέον οι γνώσεις που απέκτησαν πάνω στην ειδικότητά τους θα τους καταστήσει ικανούς να προσφέρουν την εργασία τους στην ευρύτερη αγορά εργασίας. Απέκτησαν δε την απαιτούμενη σήμερα ευελιξία προσαρμογής σε χώρους και χώρες διαφορετικών ποιοτικών και πολιτιστικών δεδομένων. Βελτίωσαν ακόμα τις δεξιότητες της ξένης γλώσσας,  όχι μόνο με την γενική έννοια αλλά και από την πλευρά της επαγγελματικής ορολογίας.


Στο πρόγραμμα που ήταν 14 ημερών συμμετείχαν 20 μαθητές, η συντονίστρια Διευθύντρια κ. Βασιλικιώτου και δυο συνοδοί καθηγητές κ. Παπαδιώτης και κ. Αλεξανδρής.  Εκτός από την εκπαίδευση στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν και ποικίλες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος τόσο στην πόλη του Βερολίνου (Τείχος του Βερολίνου, Μουσείο Περγάμου, Γερμανικό Μουσείο, Alexanderplatzκ.α.)όσο και εκτός αυτής (Αμβούργο, Potsdamκ.α.). Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα επιχορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν δωρεάν για τους συμμετέχοντες.


Το σχολείο μας αιτήθηκε συμμετοχή στο πρόγραμμα Leonardo και για την νέα σχολική χρονιά με θέμα που αφορά τον Τουρισμό.


Στα πλαίσια του νέου Τεχνολογικού Λυκείου που ήδη έχει ξεκινήσει είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν τις νέες τεχνολογίες και το περιβάλλον και θέλουμε να παρέχουμε όσο το δυνατόν τα ποιοτικότερα εφόδια στους μαθητές μας για να ανταποκριθούν στο πολυποίκιλο και απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον της εποχής μας. Ως εκ τούτου καλούμε όλους τους μαθητές που τελείωσαν φέτος τα γυμνάσια της περιοχής μας να επιλέξουν το σχολείο μας για την συνέχεια των σπουδών τους.


Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι.

Για το ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ


Οι συμμετέχοντες στην αποστολή


Βασιλικιώτου-Τσάμαρη Δήμητρα


Αλεξανδρής Ιωάννης


Παπαδιώτης ΑντώνιοςΠ
Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σας
προσκαλούμε στην ημερίδα παρουσίασης δράσεων στα πλαίσια του προγράμματος
LeonardoDaVinci του σχολείου μας που θα
πραγματοποιηθεί Τετάρτη 16 Μαΐου 2012 και ώρα 10:15 στην Αίθουσα Πολιτισμού του
ΓΕΛ Ιστιαίας.


Η Διευθύντρια


Βασιλικιώτου-
Τσάμαρη


 Δήμητρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.