ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ:Γιατί δεν ψήφισα την τροπολογία για την χρηματοδότηση των κομμάτωνΚατανοώ ότι ανάγκες υπάρχουν πολλές, αλλά δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και

δύο σταθμά.

Ήταν θέμα συνέπειας για μένα, καθώς θα ήμουν ανακόλουθος με τον εαυτό μου,

την στιγμή που πρόσφατα είχα κάνει κριτική αλλά και προτάσεις για τη διαφάνεια

και την μείωση χρηματοδότησης στα οικονομικά των κομμάτων προς τον Υπουργό

Εσωτερικών κ. Τ. Γιαννίτση.

Παραθέτω ξανά προτάσεις , που είχα καταθέσει σε ερώτηση κοινοβουλευτικούελέγχου στις 30 Νοεμβρίου 2011 με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση του

μαύρου πολιτικού χρήματος»:

- Μείωση κατά 25% της τακτικής χρηματοδότησης των κομμάτων και

περαιτέρω μείωση κατ’ έτος αναλογικά με το ύψος του ελλείμματος. Σε κάθε

περίπτωση, αυτό θα υπολογίζεται με τα βεβαιωθέντα έσοδα του κρατικού

προϋπολογισμού και όχι τα προϋπολογισθέντα.

- Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί ακολουθούν το διπλογραφικό

σύστημα και τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας, ενώ τα βιβλία ελέγχονται

ετησίως από την Επιτροπή Ελέγχου και δημοσιοποιούνται στο Διαδίκτυο
Συνυπολογισμός και αφαίρεση από την τακτική χρηματοδότηση του κάθε

κόμματος του ποσού που αναλογεί σε μισθοδοσία αποσπασμένων στο

κόμμα υπάλληλων.

-

Απαγόρευση του τραπεζικού δανεισμού των κομμάτων

- Σε περίπτωση ανακρίβειας της δήλωσης ή μη τεκμηρίωσης του τρόπου

απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων των βουλευτών, η Επιτροπή

Ελέγχου καταλογίζει σε βάρος του ελεγχομένου βουλευτή και υπέρ του

Δημοσίου χρηματικό ποσό ίσης αξίας με το περιουσιακό όφελος το οποίο

απέκτησε ο ελεγχόμενος.

Η πλειοψηφία της Επιτροπής που ελέγχει τα οικονομικά των βουλευτών δεν

θα είναι βουλευτές.Σχόλια