Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣΗ - Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η THΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ Π.Σ.Ε ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ


Σας ανακοινώνουμε- ενημερώνουμε, ότι ο Πρόεδρος Κος Αλέξανδρος ΤΣΙΚΙΝΤΑΣ, ο Γενικός


Γραμματέας Κος Γεώργιος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ και το μέλος Κος Εμμανουήλ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ του


ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΑΣ επισκέφτηκαν, μετά από προγραμματι-


σμένη συνάντηση στις 03-11-2011, τον Περιφερειάρχη ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κον Κλέαρχο


ΠΕΡΓΑΝΤΑ. Στο γραφείο του συζητήθηκαν θέματα αρμοδιότητας της Περιφέρειας, πουτης έχουμε αναφέρει και γνωστοποιήσει με προηγούμενες επιστολές μας και λάβαμε τις


παρακάτω απαντήσεις και ενημερώσεις.

1-Η αποκατάσταση της παντελούς έλλειψης ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο(διασταύρωση)


<κομμένος βράχος>, που συνδέει την Εθνική οδό ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ με τον Νέο Πύργο θα


πραγματοποιηθεί τις αμέσως επόμενες μέρες.

2-Η αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού στο αλιευτικό καταφύγιο (λιμανάκι) θα ολοκλη-


ρωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Αναφορικά με την αποκατάσταση του υπόλοιπου τμήμα τος


που είναι υπό κατάρρευση , έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την χρηματοδότηση των


απαιτούμενων εργασιών ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση η αποπεράτωση όλου


του έργου.

3-Αναφορικά με το θέμα του βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή μας( που έχει σταματή-


σει) και την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στο Νέο Πύργο , μας πληροφόρησε ,ότι


είναι στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΠΕΚΑ και του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ.

4-Του γνωρίσαμε ότι συνεχίζονται οι εργασίες συμπλήρωσης των κτιριακών υποδομών


του κέντρου υγείας ΙΣΤΙΑΙΑΣ ,πλην όμως είναι απαραίτητη η στελέχωσή του με εξειδικευμέ-


νο ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ κατ'αρχήν, βασικών ειδικοτήτων. Πήραμε την απάντηση πως αν


και είναι θέμα του Υπουργείου υγείας - πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων, θα παρέμ-


βει,ως εκ της θέσεως του, ,ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημά μας αυτό, που το βρίσκει και


θεμιτό και δίκαιο.

Πάντα τα ανωτέρω προς ενημέρωση των συμπατριωτών μας και των αρμοδίων φορέων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞ.ΤΣΙΚΙΝΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ.1-Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψου 2-Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 3-Π.Σ.Ε/ ΛΑΜΙΑ

ΚΟΙΝ.1- Εφημερίδα Παλμός της βόρειας Εύβοιας 2-Τοπικό πρόεδρο Δ.Δ Ν.Πύργου

3-Πολιτιστικό Σύλλογο Αναγέννηση Ν.Πύργου 4-Σύλλογο Αλιέων Νέου Πύργου

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.