Καιρός ήταν...
JIMMYS για την Β.Ε.

Καιρός ήταν να δοθεί μια λύση, έστω απλή, στο πρόβλημα με τα όμβρια ύδατα της οδού Γιαννιού Χαλκιά στην Ιστιαία. Ένα πρόβλημα που είχε απασχολήσει στο παρελθόν πολλές δημαρχίες, χωρίς να δοθούν λύσεις. Με την πρώτη βροχή σχηματίζετε τάφρος γεμάτη νερό γύρω από την μάντρα

του λυκείου, που ξεχειλίζει μετατρέποντας τον δρόμο σε λίμνη από άκρη σε άκρη.

Με γνώμονα τους οικονομικά δύσκολους καιρούς και την επιτήρηση του δήμου, είναι ότι καλύτερο οι απλές οικονομικότερες λύσεις. Εξάλλου τα περισσότερα προβλήματα στον δήμο μας είναι απλά καθημερινά και ζητούν οικονομικά φθηνές λύσεις...Σχόλια