Τίτλοι τέλους σε εργασιακά κεκτημένα ετώνΤου κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

 

Αλλάζει και επίσημα ο εργασιακός χάρτης της χώρας μας με ερμηνευτική εγκύκλιο φωτιά του υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το βασικό ημερομίσθιο διαμορφώνεται στα 26,18 ευρώ και ο βασικός μισθός στα 586,08 ευρώ.

Παράλληλα, οι νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών από τις 14 Φεβρουαρίου (δηλαδή αναδρομικά κατά περίπου ένα μήνα) θα αμείβονται με βάση τους μισθούς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, μειωμένους κατά 32%.

Σε ότι αφορά τις κλαδικές συμβάσεις που έληξαν, εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες, δίνεται

διορία έως τις 14 Μαΐου για την υπογραφή νέων. Το θετικό είναι ότι στις νέες κλαδικές συμβάσεις οι κοινωνικοί εταίροι θα έχουν τη δυνατότητα να συνομολογήσουν ακόμα και καταβολή χρονοεπιδομάτων που έχουν παγώσει, βάσει του νόμου για τις υπάρχουσες συμβάσεις.

Ο κλαδικός μισθός μπορεί να μειωθεί στα επίπεδα του βασικού μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, όταν λήξει το τρίμηνο της μετενέργειας.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι διατηρούνται τα τέσσερα βασικά επιδόματα (ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδυνότητας).

Καθίσταται σαφές ότι ως επίδομα ωρίμανσης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του χρόνου υπηρεσίας του εργαζόμενου, χωρίς το έξτρα επίδομα στον ίδιο εργοδότη. Επισημαίνεται ότι με βάση την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, ως ωρίμανση νοούνται τα επιδόματα που καταβάλλονται για το σύνολο του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί στον ίδιο ή άλλο εργοδότη, δηλαδή της κάθε μισθολογικής κλίμακας (μονοετής, διετής, τριετής, κλπ).

Η εγκύκλιος αποσαφηνίζει, τέλος, ότι μετά την εκπνοή της μετενέργειας η αμοιβή μπορεί να μειωθεί στο εισαγωγικό κλιμάκιο του κλαδικού μισθού μονομερώς από τον εργοδότη, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου.
Σχόλια