Πως θα δοθούν οι ενισχύσεις του ΕΛΓΑ
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ( ΦΕΚ. 3051/τ. Β’. / 30.12.2011 ) η ανάθεση στον ΕΛΓΑ της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων που αφορά  σε « Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες ( πλημμύρες, κατολισθήσεις ) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες ( ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες ) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος  - Δεκέμβριος 2009 ».

 Οι  χορηγούμενες ενισχύσεις διακρίνονται σε:

•    Ενίσχυση για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου καθώς και συμπληρωματική ενίσχυση λόγω της ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου
•    Ενίσχυση για απώλεια Φυτικής  παραγωγής
•    Ενίσχυση για απώλεια αποθηκευμένων προϊόντων και ζωοτροφών (μόνο για ζημιές από θεομηνίες ή εφόσον έχει καταστραφεί ο αποθηκευτικός χώρος από καλυπτόμενο από την ανακοίνωση αυτή αίτιο)
•    Ενίσχυση για αντικατάσταση Ζωικού κεφαλαίου (χοίροι και πτηνά)
•    Ενίσχυση για  αποκατάσταση ζημιών Παγίου κεφαλαίου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους , από 12.1.2012 έως και 10.2.2012, για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών τους δραστηριοτήτων που ζημιώθηκαν, εκτός των τομέων της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας, στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ των Δήμων ή Δημοτικών Ενοτήτων που βρίσκεται η ζημιωθείσα γεωργοκτηνοτροφική τους εκμετάλλευση.
Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από τον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. ατελώς.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να στείλουν μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις m.loukidou@elga.gr  και  hph41@elga.gr ή να απευθυνθούν τηλεφωνικώς στο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. της περιοχή τους.

Σχόλια