Σίμος Κεδίκογλου: Παράλογη και άδικη η οικονομική επιβάρυνση αγροτών


Συνεχίζεται ο παραλογισμός και η αδικία σε βάρος των αγροτών – επενδυτών,

που συμμετέχουν πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών στη

Νότιο Εύβοια.
Η απόφαση για συνδρομή από την πλευρά των αγροτών στο κόστος

κατασκευής υψηλής και υπερυψηλής τάσης αποδεικνύει για μία ακόμα φορά

την προχειρότητα και την ανευθυνότητα της κυβέρνησης να διαχειριστείτο ζήτημα, προκαλώντας νέα εμπλοκή μετά και την πρόσφατη απόφαση

της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) να δοθεί πρόσθετη ισχύ για φ/β

σταθμούς στην Εύβοια.
Ο βουλευτής Εύβοιας, υπεύθυνος τομέα ΜΜΕ της Νέας Δημοκρατίας, Σίμος

Κεδίκογλου έφερε το θέμα στη Βουλή, ζητώντας την αναίρεση του όρου ,

ο οποίος περιέχεται στην νέα απόφαση της Ρ.Α.Ε και αφορά στο κόστος

συμμετοχής των παραγωγών στα νέα έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

που πραγματοποιούνται στη Νότιο Εύβοια.
Συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται ότι η εν λόγω εμπλοκή καθυστερεί τη σχετική

διαδικασία σε βάρος των αγροτών, καθόσον είναι γνωστό ότι κάθε 6 μήνες

μειώνεται η τιμή της κιλοβατώρας που θα παράγουν οι φωτοβολταϊκοί

σταθμοί.Σχόλια