επιστροφή στις ρίζες...Μετά από τόσα χρόνια γκρίνιας για το πετρέλαιο και την ατμοσφαιρική

ρύπανση, από τους πολέμους στους κόλπους του κόσμου,από τις

δικαιολογίες των πετρελαιοαδερφών ότι μας σώζουν από τον Σαντάμ και
τον Καντάφι, επιστρέφουμε πανευτυχείς στις ρίζες.

Το σχίσιμο γυμναστική, το κουβάλημα βαράκια, και η λαμπρή τους φλόγα

αισθητική αποζημίωση, μαζί με το χαρακτηριστικό θορυβώδες κάψιμο.

Η ρίζα της ελιάς δύσκολα θα φέρει τις ιστορικές ανακατατάξεις που

έφερε το πετρέλαιο, αλλά σίγουρα έχει προσφέρει τόσο στη διάρκεια της

ζωής της , όσο και στο κρεματόρειό της, μόνο θετικές υπηρεσίες στον

άνθρωπο.

Με ένα κλαδί ελιάς, ξεκινάμε πάλι τη ζωή μας.

(Το χαβιάρι δεν έδωσε σε κανένα ούτε μυαλό ούτε αθανασία.)

Σχόλια