Ανοίγουν τα κλειστά επαγγέλματα...Από: Jimmys...αλλά πότε θα ανοίξει το κλειστό επάγγελμα του βουλευτή; Υπάρχει ποιο κλειστό επάγγελμα από αυτό; Να μπορεί ο κάθε πολίτης να γίνει αντιπρόσωπος του εαυτού του και να νομοθετεί με

δημοψηφίσματα. Είμαστε τόσο ευχαριστημένοι από την κοινοβουλευτική δημοπρασία που μας τυραννάει και φοβόμαστε να την αλλάξουμε;Σχόλια