Η ενοποίηση των Δ.Ο.ΥΤου κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη


Η ενοποίηση και η
συγχώνευση των ανά τη χώρα φορολογικών υπηρεσιών αποτελεί ζήτημα που
απασχολεί αφενός την Κυβέρνηση και αφετέρου επαγγελματικούς και άλλους
συλλογικούς φορείς. Είναι γνωστές, άλλωστε, οι αντιδράσεις που
σημειώνονται στην Ιστιαία για το σχεδιαζόμενο κλείσιμο της τοπικής
εφορίας (Δ.Ο.Υ.).


Την ίδια ώρα, σε όλη τη χώρα αποτελεί θέμα
συζητήσεων η πάταξη της φοροδιαφυγής και ήδη
πολλοί ζητούν την αυστηροποίηση των μέτρων προκειμένου το βάρος των
άμεσων φόρων να μη το σηκώνουν κατά το μεγαλύτερο μέρος οι μισθωτοί και
οι συνταξιούχοι. Επίσης, πολλές συζητήσεις γίνονται για τη μη απόδοση
του Φ.Π.Α. από ορισμένους επιτήδειους επαγγελματίες και ακόμα για την
αναγκαιότητα συμψηφισμών Φ.Π.Α.
Όλος ο κόσμος κρατάει μικρό καλάθι,
γνωρίζοντας τις ελληνικές ανεπάρκειες, ενώ κάποιοι έχουν εναποθέσει τις
ελπίδες τους σε έξωθεν παρεμβάσεις.
Η κατάσταση αυτή, βέβαια, είναι ιδιαιτέρως δυσάρεστη.
Ο
Επίτροπος κ. Όλι Ρεν, ερωτόμενος για τα σοβαρά αυτά ζητήματα,
παραδέχτηκε ότι << δεν έχει πραγματοποιηθεί μεγάλη πρόοδος στην
πάταξη της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα και ότι τα μέχρι στιγμής
αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, αν και ορισμένες δράσεις
βρίσκονται σε εξέλιξη.
Έχει σημειωθεί πολύ μικρότερη πρόοδος στην
ενοποίηση και τη συγχώνευση των ανά τη χώρα φορολογικών υπηρεσιών, η
οποία μπορεί να συμπληρωθεί μόνο μετά τη δημιουργία νέου, σύγχρονου
πληροφοριακού δικτύου, που να συνδέει όλες τις υφιστάμενες
εφορίες.>>, ανέφερε.    

Σχόλια