Αποζημιώσεις σε θύματα τροχαίων από ανασφάλιστα οχήματα

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη
Αρκετά συχνά πλέον υπάρχουν θύματα τροχαίων ατυχημάτων από ανασφάλιστα (ή άγνωστα) οχήματα, καθώς διευρύνεται η κατηγορία των ανασφάλιστων αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ασφαλιστικής αγοράς τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα στη χώρα μας ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια και αναμένεται μέχρι το τέλος της χρονιάς να προστεθούν στη στρατιά των ανασφάλιστων άλλες 300.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Χιλιάδες πολίτες νιώθουν ανασφαλείς και ξεκρέμαστοι στην περίπτωση που τους συμβεί ένα τέτοιο ατύχημα.

Ωστόσο, βάσει του νόμου 489/1976, προβλέπονται αποζημιώσεις από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων σε πρόσωπα που ζημιώθηκαν από αυτοκινητιστικό

ατύχημα και υπέστησαν είτε υλικές ζημίες είτε σωματικές βλάβες, ακόμα και στις περιπτώσεις θανάτου. Δεν αφορά, όμως, σε όλες τις περιπτώσεις.

Για να απευθυνθεί ένας πολίτης στο Επικουρικό Κεφάλαιο για την αποζημίωσή του, πρέπει να εμπίπτει σε μία από τις εξής περιπτώσεις :

■Το ατύχημα να προκλήθηκε από ανασφάλιστο όχημα.

■Το ατύχημα να προκλήθηκε από άγνωστο όχημα-οδηγό.

■Το ατύχημα να προκλήθηκε από πρόθεση και όχι τυχαία.

■Το ατύχημα να προκλήθηκε από όχημα που ήταν ασφαλισμένο, αλλά η ασφαλιστική εταιρεία πτώχευσε ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της από την Εποπτική Αρχή.

■Το ατύχημα να προκλήθηκε από ορισμένους τύπους οχημάτων (ειδικά οχήματα) ή από οχήματα με ειδική κατηγορία πινακίδων κυκλοφορίας, που δεν ασφαλίζονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι ένας θεσμός με κοινωνικό χαρακτήρα. Μέλη του είναι αυτοδίκαια όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες που ασκούν τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία δραστηριοποιούνται, δηλαδή είτε με εγκατάσταση στην Ελλάδα (έδρα ή υποκατάστημα) είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε ως αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί. Επίσης εντάσσονται και τα ΝΠΔΔ ή οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, εφόσον τα αυτοκίνητά τους εξαιρούνται από το νόμο της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Για κάθε υπόθεση που αφορά το Επικουρικό Κεφάλαιο ή για περισσότερες πληροφορίες, η διεύθυνση των κεντρικών του γραφείων στην Αθήνα είναι Υπατίας 5, ΤΚ 105 57, τηλέφωνο 210-3327400, ηλεκτρονική διεύθυνση www.epikef.gr

Σχόλια