Την ένταξη περιοχών της Κεντρικής Εύβοιας στο Mέτρο για την προστασία στα νιτρικά, ζητά η κυρία Περλεπέ

Η βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ κυρία Κατερίνα Περλεπέ-Σηφουνάκη, με

Aναφορά της προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κύριο

Κώστα Σκανδαλίδη, ζητά να ενταχθούν οι περιοχές Μαντουδίου ,

Κηρίνθου, Κρύας Βρύσης, Σπαθαρίου, Μετοχίου, Προκοπίου, Φαράκλος,

Στροφυλιάς, και Κεχριών στο Μέτρο 2.14«ΓεωργοπεριβαλλοντικέςΕνισχύσεις», Δράση «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών»,

του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

To σχετικό αίτημα εφαρμόζουν με επιστολές τους οι αγροτικοί

συνεταιρισμοί της περιοχής.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ορίζονται οι περιοχές

της χώρας που είναι τελικοί δικαιούχοι του μέτρου 2.14, που όμως δεν

έχουν περιληφθεί σ΄ αυτές οι προαναφερόμενες περιοχές της Εύβοιας,

παρά το γεγονός ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Αν γίνει δεκτό το αίτημα και τελικά υπαχθούν, τα οφέλη θα είναι μεγάλα

και για την προστασία του περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα,

αλλά και για τους αγρότες.

«Ο υδροφόρος ορίζοντας των πεδιάδων Μαντουδίου- Λίμνης θα

προστατευτεί ( ήδη το Μαντούδι ακύρωσε τις υδρευτικές του γεωτρήσεις

λόγω υψηλών συγκεντρώσεων ΝΟ3), θα υπάρξουν εναλλακτικές καλλιέργειες

λόγω της αμειψισποράς και ένα πρόσθετο εισόδημα στους αγρότες, με τη

μορφή αποζημίωσης (επιδότησης) λόγω της ένταξης τους στο Πρόγραμμα»,

αναφέρουν μεταξύ άλλων στις επιστολές τους οι συνεταιρισμοί για να

υπογραμμίσουν την ανάγκη ένταξης των περιοχών αυτών στο εν λόγω Μέτρο.

Σχόλια