η «μαγευτική παραλία» της Χρόνιας.


Θεοδώρα Ζέρβα
Όλες οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν μόλις πριν από 1 εβδομάδα. Προτίμησα

να μη σας στείλω τις παλαιότερες, ελπίζοντας ότι μπορεί κάτι να έχει

αλλάξει, αλλά δυστυχώς, αυτή τη φορά η παραλία ήταν ακόμα χειρότερη...

Αυτή είναι η τελευταία, που παρουσιάζει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνατης παραλίας, για να μπορεί κανείς να καταλάβει ανά πόσα περίπου μέτρα

έχουν γίνει όλες αυτές οι φοβερές παρεμβάσεις.

Η μόνη διαφορά που υπάρχει σήμερα, είναι ότι με τη βοήθεια κάποιων

φίλων, απομακρύναμε τα απομεινάρια από ιχθυοκαλλιέργειες που κάποιος

πολύ επιμελώς είχε δέσει στη βάρκα του με χοντρά σχοινιά, καθώς και τη

σπασμένη βάρκα.

Τα πετάξαμε όλα στα σκουπίδια, και την επόμενη μέρα - ευτυχώς - δεν υπήρχαν.

Ευχαριστώ
Θεοδώρα Ζέρβα

Σχόλια