Οδική Ασφάλεια: Ξηλώνουν της μπάρες ασφαλείας...

Ανεύθυνοι ξηλώνουν κομμάτια καταστρέφοντας και αφήνοντας αστήρικτες μετά της μπάρες ασφαλείας προκειμένου να ανοίξουν δρόμο για να αποκτήσουν γρήγορη και άμεση πρόσβαση στα χωράφια τους, όπως μαρτυρούν και οι φωτογραφίες από τον περιφερειακό δρόμο Ιστιαίας. Όσο εγκληματικά ανεύθυνο για θανατηφόρο τροχαίο είναι η αφαίρεση των μπαρών ασφαλείας, άλλο τόσο είναι και η διάνοιξη αυτών των δρόμων σε μη προβλεπόμενα τυφλά σημεία με την

απότομη έξοδο βαρέων γεωργικών μηχανημάτων από αυτά στον δρόμο. Ο τρόπος που έχουν αφαιρεθεί οι μπάρες, τα αναχώματα και τα πρόσφατα αποτυπώματα από βαριά οχήματα, μαρτυρούν την μετέπειτα αφαίρεση των μπαρών ασφάλειας και την χρήση του αυτοσχέδιου δρόμου από τους ιδιόκτητες των χωραφιών αν και έχουν προβλεφθεί ανοίγματα για είσοδο σε χωράφια, από την κατασκευή του δρόμου, ανοίγματα που η μπάρα σβήνει με κλήση και στήριξη μέχρι κάτω. Δήμος και Αστυνομία πρέπει να βρουν άμεση λύση, άμεση αντικατάσταση των μπαρών ασφαλείας που έχουν αφαιρεθεί από τον μεν, μηνύσεις για εγκληματική αμέλεια και βαριά πρόστιμα από τους δε. Το ατύχημα δεν κάνεις διακρίσεις, χτυπά και την πόρτα μας...

Πολίτες Δήμου Ιστιαίας


Σχόλια