Ώρα για πράσινο και ΑΠΕ στη βόρεια Εύβοια


Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη


Ενισχύσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους και Περιφέρειες), Πανεπιστήμια και άλλους φορείς του Δημοσίου για αναβάθμιση δημόσιων χώρων με φύτευση πρασίνου, εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρήση ψυχρών υλικών σε πλατείες, πάρκα κλπ. παρέχει το πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοιχτών Χώρων» του ΕΣΠΑ.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η υποβολή προτάσεων, από τους ενδιαφερόμενους φορείς του Δημοσίου, θα κατατίθενται στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ως τις 31 Οκτωβρίου 2011. Το πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοιχτών Χώρων» του ΕΣΠΑ αποσκοπεί σε:

-Αναστροφή της Θερμικής Κλιματικής Αλλαγής στο Αστικό Περιβάλλον

-Προστασία του Ευπαθούς Πληθυσμού κατά την περίοδο των Θερμικών Διαταραχών (θερμών επεισοδίων)

-Βελτίωση του Μικροκλίματος στα Δομημένα Σύνολα Υψηλής Πυκνότητας και συγκεκριμένα τις αστικές περιοχές χαμηλού εισοδήματος

-Μείωση της Ενεργειακής Κατανάλωσης των Κτιρίων κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο

-Μείωση του Ηλεκτρικού Φορτίου Αιχμής της χώρας

-Βελτίωση των Επιπέδων Θερμικής Άνεσης του Αστικού Πληθυσμού

-Τόνωση και Ανάπτυξη της Τεχνογνωσίας και της Βιομηχανίας Σχεδιασμού και Παραγωγής Δομικών Υλικών Φιλικών προς το Περιβάλλον.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 60 εκατ. ευρώ. Ο  προϋπολογισμός των επιμέρους έργων πρέπει να κυμαίνεται από 500.000 ευρώ ως 6 εκατ. ευρώ.

Πολλά λεφτά από το ΕΣΠΑ μπορούν να διατεθούν και στην περιοχή μας. Προϋπόθεση είναι οι δημοτικές αρχές των δύο Δήμων της βόρειας Εύβοιας να σπεύσουν να εκμεταλλευτούν το ανωτέρω πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για αναβάθμιση των δημόσιων χώρων τους με φύτευση πρασίνου, εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρήση ψυχρών υλικών σε πλατείες, πάρκα κλπ, παίρνοντας πολλά χρήματα και προσφέροντας σε πολλούς ανθρώπους της περιοχής απασχόληση. Αυτό στις μέρες μας δεν είναι λίγο !  


Σχόλια