Πρωτοβουλία Κατοίκων β.Εύβοιας ενάντια στη ΒΙ.ΠΕ-----ΚΑΛΕΣΜΑ

Στις 5 Σεπτεμβρίου θα συζητηθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία η Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων που κατέθεσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω της υπό σύσταση ΒΙ.ΠΕ.Β.Ε.

για την Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) στο Μαντούδι.

Ο νέος νόμος 3982/17-6-2011 περιορίζει σημαντικά τις διαδικασίες
αδειοδότησης, έτσι μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος ο
φάκελος θα μεταβιβαστεί στα αρμόδια Υπουργεία για την τελική απόφαση.
Επομένως, η σύσκεψη της Επιτροπής αποτελεί μια από τις ελάχιστες


ευκαιρίες που έχει η τοπική κοινωνία να εκφράσει τις αντιρρήσεις της
στη σχεδιαζόμενη ΒΙ.ΠΕ.

Η Πρωτοβουλία Κατοίκων βόρειας Εύβοιας ενάντια στη ΒΙ.ΠΕ.Β.Ε. θα
παρευρεθεί για να παρουσιάσει τις θέσεις της στην Επιτροπή και να
υποστηρίξει την ένσταση που κατέθεσε τόσο αυτή όσο και οι δημοτικές
παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Σε αυτή μας την προσπάθεια χρειαζόμαστε
τη συμμετοχή όσων πολιτών συμφωνούν με τις θέσεις μας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΑΓ. ΑΝΝΑ (έξω από το ΚΕΠ) Δευτέρα 5/9/2011 στις 7.30 π.μ.,
με ενδιάμεσες στάσεις στη Λίμνη, στις Ροβιές και στην Αιδηψό.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Αναχώρηση από Λαμία με τη λήξη της συνεδρίασης.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 15 ευρώ / άτομο (καταβολή μέχρι Παρασκευή 2/9/2011)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τηλ. 2227097103 - 2227097104

Όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν ανεξάρτητα προτρέπονται να δηλώσουν τη
συμμετοχή τους (χωρίς βέβαια κόστος) στα ίδια τηλέφωνα.

Σχόλια