με αργούς ρυθμούς......προχωράει η ανάκαμψη.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ξεραϊλα που υπάρχει γύρω μαζί με το

ότι, η κίνηση γίνεται προς τον κατήφορο.

Σχόλια