Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πως στρώθηκε ο δρόμος για την ΒΙΠΕ της Βορείου ΕυβοίαςΓιώργος Μπαλαμπάνης

Πέρυσι το καλοκαίρι όταν ανακοινώθηκε η πρόθεση της ΓΕΚ-ΤΕΡΝA να δημιουργήσει μια ΒΙΠΕ στο Μαντουδι ο kireas.org ζήτησε από τους τότε δήμους Κηρέως, Νηλέως και Ελυμνίων κοινωνικό διάλογο. Ο kireas.org ζήτησε να γίνει μια συζήτηση με όλες τις παραγωγικές τάξεις και να μπουν στο τραπέζι τα υπέρ και τα κατά πριν ο δήμος πάρει μια απόφαση για το θέμα. Επίσης ζητήθηκε από το δήμο αφού δεν είχε πάρει απόφαση να απέχει από το να παρέχει οποιεσδήποτε διευκολύνσεις που θα ζητούσε η ΤΕΡΝΑ χωρίς κάποιες εγγυήσεις. Πράγματι το

δημοτικό συμβούλιο Κηρέως (όπως και των όμορων δήμων) δεν πήρε κάποια απόφαση για αποδοχή ή μη της ΒΙΠΕ.  Η εντύπωση  μέχρι πρόσφατα ήταν ότι ο δήμος δεν θα συνέδραμε την ΤΕΡΝΑ για την δημιουργία της ΒΙΠΕ πριν το ΔημοτικόΣυμβούλιο και η τοπική κοινωνία πάρει απόφαση αποδοχής της ΒΙΠΕ.Ο φάκελος της αίτησης για ΒΙΠΕ που ήρθε πρόσφατα στα χέρια μας ήταν αποκαλυπτικός. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κηρέως με επικεφαλή τον κ. Ενωτιάδη, 3 μέρες πριν απέλθει στις 28.12.11 αποφάσισε  την  παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας της σκάλας φόρτωσης στο Κυμάσι στη ΒΙΟΜΑΓΝ για 20 χρόνια (μέχρι το 2031). Η σκάλα φόρτωσης αποτελει κομμάτι της λιμενικής ζώνης της ΒΙΠΕ Βορείου Ευβοίας. Γιατί αυτή η βιασύνη; Η ΒΙΟΜΑΓΝ έχει άδεια χρήσης μέχρι τον Οκτώβρη του 2011 και η ανανέωση της θα μπορούσε να περιμένει. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη αφού κατά την περίοδο μεταξύ των εκλογών  και μέχρι την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής δεν μπορεί να παίρνει απόφαση παρά μόνο για εξαιρετικά επείγοντα θέματα (Άρθρο 93 του ν. 3463/2006 και  Άρθρο 65 του ν.3852/2010).Τρεις μέρες αργότερα   και μια μέρα πριν παραδοθούν οι εξουσίες στην νέα δημοτική αρχή, στις 31.12..2010, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ (Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κηρέως) παραχωρεί χρήση των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Μαντουδίου για να διαθέτει τα βιομηχανικά απόβλητα της  η υπό ίδρυση ΒΙΠΕ.    Σε θέματα αυτής της κατηγορίας το άρθρο 4 του  ν. 1069/1980 απαιτεί απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ  και ενδεχόμενα  έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάτι που δεν φαίνεται να υπήρξε.Όταν τα δυο θέματα τέθηκαν από την αντιπολίτευση στο νέο δήμαρχο κ. Ψαρρό στην συνεδρίαση της  12/8/2011, η απάντηση που δόθηκε όπως καταγράφεται στην βιντεογράφηση ήταν: «.. Υπάρχει περίπτωση κανείς να αρνηθεί τις λιμενικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν σε όποια επιχείρηση και να είναι αυτή εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις; …. Θα πούμε όχι εσείς δεν θα κάνετε χρήση του λιμανιού;».Κύριε Δήμαρχε μιλάμε για παραχώρηση χρήσης για ΒΙΠΕ για 20 χρόνια χωρίς να υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για αποδοχή της ΒΙΠΕ. Είναι υπέρτατη υποχρέωση των δημοτικών αρχών  να αποφασίζουν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και όχι τα ιδιωτικά συμφέροντα διάφορων επιχειρήσεων.  Ναι κύριε δήμαρχε, οι δημοτικές αρχές μπορούν να πουν  όχι όταν διακυβεύεται ή όταν απλώς υπάρχει αμφιβολία για το δημόσιο συμφέρον. Οι δημοτικές αρχές  μπορούν να διαπραγματεύονται, να ζητούν εγγυήσεις και να θέτουν όρους και περιορισμούς για να προασπίσουν το κοινωνικό όφελος. Περιορισμούς στην χρήση του χωρου,  στο αν θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος για την μεταφορά αστικών σκουπιδιών, λύματολάσπης, RDF και υγροποιημένου φυσικού αερίου.Δυστυχώς, το θέμα δεν αφορά μόνο την προηγούμενη αρχή. Την σκυτάλη των παρατυπιών την πήρε με τον ίδιο ζήλο και η νέα δημοτική αρχή του κ. Ψαρρού.Στο τακτικό δημοτικό συμβούλιο της 9/6/2011 έγινε καταγγελία από τον κ. Λιαγκάκη για απόκρυψη στοιχείων και υφαρπαγή ψήφου στο θέμα της οριοθέτησης του Κυμασιωτη που ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο. Η δημοτική αρχή απέκρυψε από την αντιπολίτευση ότι η οριοθέτηση του πόταμου Κυμασιωτη που διασχίζει την ΒΙΠΕ γινόταν μετά από αίτηση της ΒΙΟΜΑΓΝ για να διευκολύνει την αδειοδοτική  διαδικασία της ΒΙΠΕ.Στο πρόσφατο έκτακτο συμβούλιο της 12/8/2011 σχετικά με την αίτηση για ΒΙΠΕ. Ο κ.Τζαχρήστος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου στέρησε το δικαίωμα ψήφου στο πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Λιμνης και τους πρόεδρους των τοπικών συμβουλίων Μαντουδίου και Δαφνούσας που ήταν παρόντες στην συνεδρίαση. Ο κ. Τζαχρήστος  με αυταρχικό τρόπο αγνόησε τις έντονες διαμαρτυρίες και των τριών πρόεδρων κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας και τους αρνήθηκε το θεσμοθετημένο δικαίωμα τους να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα των κοινοτήτων τους στο δημοτικό συμβούλιο. Η δημιουργία της ΒΙΠΕ Βορείου Ευβοίας  αφορά άμεσα και τις τρεις κοινότητες αφού θα επηρεάσει δραστικά την αναπτυξιακή προοπτική τους.  Τα άρθρα 80 (παρ.3) και 81 (παρ. 1β) του νόμου 3852/2010 αναφέρουν ρητά ότι « ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας μετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη τοπική κοινότητα.». Το άρθρο 11 της εγκυκλίου 49/29.12.10 για την Λειτουργία Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων αναφέρει ότι «η ψήφος του προέδρου του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας λαμβάνεται υπόψιν ισότιμα με την ψήφο των δημοτικών συμβούλων κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας και προσμετράται στον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη της απόφασης … Στο πρακτικό συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου θα καταγραφεί η παρουσία του προέδρου και θα αναφερθεί η ψήφος που έδωσε.» Τι καταγράφηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης της 12/8/11 κύριε Τζαχρήστο; Ότι τους στερήσατε  το δικαίωμα ψήφου;Αυτό θέτει σοβαρά ερωτηματικά τόσο για την ικανότητα όσο και για το τρόπο που ο κύριος Τζαχρήστος διεύθυνε το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για την ΒΙΠΕ.  Κύριε δήμαρχε, επειδή κινδυνεύετε να γίνεται επίορκος στον όρκο που δώσατε το Δεκέμβριο του 2010, θα πρέπει να κάνετε αυτό που απαιτεί η ευσυνειδησία ενός έντιμου δημάρχου. Θα πρέπει να ανακαλέστε και τις δυο παράνομες αποφάσεις της προηγούμενης αρχής και να επαναλάβετε εμπρόθεσμα το δημοτικό συμβούλιο για την ΒΙΠΕ προσκαλώντας και αφήνοντας αυτή την φορά τους πρόεδρους των δημοτικών κοινοτήτων και τοπικών συμβουλίων να ασκήσουν τα δημοκρατικά δικαιώματα που τους δίνει ο νόμος.Γιώργος ΜπαλαμπάνηςΤακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο City του ΛονδίνουΣύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός Kireas.orgΙφιγενείας 3

Μαντούδι 34004

ΕΥΒΟΙΑ

email: Kireas@kireas.org


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δυο από τα οδικά εγκλήματα της Βόρειας Εύβοιας.

του Πάνου Β.

Με αφορμή και το σημερινό ατύχημα στη διασταύρωση Κουρκουλών-Δάφνης με την "Εθνική" Αιδηψού Χαλκίδας, ας υπενθυμίσουμε στη νέα δημοτική αρχή τα δυο μεγάλα οδικά εγκλήματα της περιοχής.
Η είσοδος στη Λίμνη όπως ερχόμαστε από Χαλκίδα στη περιοχή του Αρχάγγελου γίνεται παράνομα από παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής και με "εξαφάνιση" της αντίστοιχης πινακίδας εδώ και χρόνια.Η δε είσοδος από την αντίθετη κατεύθυνση είναι τσιμενταρισμένη για κάποιους λόγους που μόνο οι μηχανικοί που σχεδίασαν τον "κόμβο" ξέρουν.
Το να στρίψεις από εκεί για τη Λίμνη πάλι πρέπει ή να είσαι  εκπαιδευμένος ντόπιος ή να έχεις μαντικές ικανότητες ακόμα και με χρήση του τζιπιες.

Η Ιστορία του γιατί και του πως έγινε αυτό είναι πολύ λυπητερή, αλλά πρέπει να τη ξεπεράσουμε και να κάνουμε μια ασφαλή δευτερεύουσα είσοδο στη πόλη αντικαθιστώντας αυτή τη λαιμητόμο.
Το αν καταργηθεί είναι αδιανόητο γιατί ιδιαίτερα το καλοκαίρι είναι μοναδική διέξοδος τόσο για το κυκλοφο…

Να κλείσουμε τα σύνορα της Λίμνης...

του Πάνου Β. Ο Ιός έφτασε δίπλα μας.Με ένα ταξίδι στον Πανάγιο τάφο ο βορειοευβοιώτης από τον Άγιο, άλλα είχε στο μυαλό του κι άλλα κατάφερε.Αντί για το υιό του θεού έφερε τον κορωναϊό ,ανεπιθύμητο μετανάστη και αόρατο εχθρό.
Ήδη Ιστιαία και Αιδηψός άρχισαν να δοκιμάζονται σε πολλά επίπεδα.
Στη Λίμνη η επόμενη μέρα είναι δίπλα μας.Πολύ κοντύτερα από τη μακρινή Κίνα.
Τι να κάνουμε λοιπόν;
Το οδικό μας δίκτυο μας επιτρέπει με ένα οδόφραγμα στο νεκροταφείο,ένα στον Αρχάγγελο και ένα στο Χριστό να φράξουμε όλες τις διόδους προς το χωριό μας.Κανείς δεν μπαίνει,κανείς δεν βγαίνει.Κανείς δεν αρρωσταίνει από τον ιό.
Γιατί αν αρρωστήσει από κάτι άλλο τη πατήσαμε.
Με αγωνία και παρέα τη τιβί θα περιμένουμε 1-2 μήνες ή 1-2 χρόνια τη λήξη του συναγερμού.Θα τραφούμε με ψάρια ευβοϊκού ,χόρτα του βουνού και κατσικάκια από τα μαντριά.Δεν έχουμε μείνει και τόσοι για να μη μας φτάνουν.
Με τους συγγενείς που θα αρρωσταίνουν στον υπόλοιπο κόσμο θα επικοινωνούμε μέσω βάιμπερ που θα είναι απόλυτα ασφαλές γ…

200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ

INMEMORIAM 200 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ


του Πάμπου Χατζηλαμπή Κρίμα, χίλιες φορές κρίμα που ο χαμός ενός παλικαριού ξαναφέρνει το πρόβλημα των υποδομών και των προτεραιοτήτων της Βόρειας Εύβοιας...
Αλλά ο θάνατος του Άγγελου είμαι σίγουρος πως σπιρουνίζει τη σκέψη όλων όσων προβληματίζονται και επιζητούν το γενικό καλό. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι και να μείνει ως μια παράπλευρη απώλεια της εγκατάλειψης που σοβεί και ταλανίζει τη Βόρεια Εύβοια.
Πάνω και πριν απ' όλα καθιστά απαραίτητο το χαρακτηρισμό ως επείγουσας της ανάγκης ενός περιφερειακού Νοσοκομείου ή/και ενός Κέντρου Υγείας καλά οργανωμένου, εξοπλισμένου και στελεχωμένου.
Αν μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο σημαντικό στις υποδομές ολόκληρης της περιοχής…
Ας αρχίσει από τα θέματα υγείας η επανεκκίνηση της ανάπτυξης που όλοι θέλουμε. Οι δρόμοι, οι σήραγγες, τα Ferry, και τα ραπανάκια για την όρεξη ως αναγκαίες υποδομές μπορούν να περιμένουν και θα …