Αυξημένη δυσαρέσκεια των τουριστών για τις τιμές και τις υπηρεσίες
Αυξημένη δυσαρέσκεια των τουριστών για τις τιμές και τις υπηρεσίες κατέγραψε φέτος το Κέντρο Καταγγελιών του ΙΝΚΑ.

Στο διάστημα από την 1/1/2011 έως 18/8/2011 η Υπηρεσία Προστασίας Τουριστών κατέγραψε 9.262 καταγγελίες, που αντιστοιχούν σε αύξηση των ερωτήσεων και καταγγελιών κατά 36%.Σύμφωνα με το ΙΝΚΑ το κόστος ζωής στις ημιαστικές περιοχές είναι τουλάχιστον κατά 18% υψηλότερο από τις

αντίστοιχες πρωτεύουσες νομών, ενώ στις αμιγώς τουριστικές περιοχές, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αιχμής, οι τιμές παρουσιάζουν αποκλίσεις 25-38%.


Έτσι, εκτός από τους τουρίστες, συχνά παράλογα υψηλές τιμές αποδεχόμενοι χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσίες πληρώνουν και οι ντόπιοι, όπως επισημαίνει το ΙΝΚΑ.


Σχόλια