Το δικαίωμα της Ελευθερίας της Έκφρασης!


Του
κ. Παναγιώτη Γεωργίου ΚούβαρηΣύμφωνα
με όσα πληροφορούμαστε από το υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στο πλαίσιο του έργου της
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής δεν θα
επιτραπούν εκπτώσεις όσον αφορά το
δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης.Στην
επιτροπή, η οποία καλείται έως το τέλος
Σεπτεμβρίου να προτείνει διατάξεις που
θα εστιάζουν στην ταυτοποίηση των
διαχειριστών
blogs
και των χρηστών υπηρεσιών του διαδικτύου,
αλλά και στη διεύρυνση του καταλόγου
των αδικημάτων για τα οποία επιτρέπεται
η άρση του απορρτήτου, συμμετέχουν
έμπειροι νομικοί αλλά και ειδικοί σε
θέματα διαδικτύου.


Σχετικά
ο αρμόδιος υπουργός προανήγγειλε
εκπτώσεις… τέλος, με αφορμή τις
επικαιροποιημένες απόψεις της Επιτροπής
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ που
καθορίζουν τα επιτρεπτά όρια παρέμβασης
στη λειτουργία των
blogs,
υπό το πρίσμα του άρθρου 19 του Διεθνούς
Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά
Δικαιώματα, που κατοχυρώνει το δικαίωμα
της έκφρασης (το οποίο έχει κυρώσει η
χώρα μας).Σχόλια