Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Βόρεια Εύβοια-αναβολή έκδοσης ως τον Σεπτέμβρη

Όχι αύριο αλλά τον Σεπτέμβρη πάλι η Βόρεια Εύβοια, λόγω ενός απρόβλεπτου γεγονότος, που δεν έχει να κάνει μόνο με τις δικές μας αδυναμίες. Με δελτίο από το υπουργείο Τύπου σταματάει η ταχυδρομική ατέλεια για τις εφημερίδες και μπαίνουν νέες προϋποθέσεις  για την έκδοσή τους.Ενώ η εφημερίδα ήταν σχεδόν έτοιμη, αναγκαζόμαστε να μεγαλώσουμε τις αυγουστιάτικες διακοπές για μια επιπλέον εβδομάδα. 


Ραντεβού την πρώτη Τετάρτη του Σεπτέμβρη. ΑΣσχετικά:

Μέσα στον εφαρμοστικό νόμο 3986/11 (ΦΕΚ 152 Α/1-7-2011) του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 προβλέπεται και η δραστική μείωση της ταχυδρομικής ατέλειας που χορηγείται σε κλαδικά περιοδικά και εφημερίδες πέραν των νέων επιβαρύνσεων που θα επιβληθούν γενικά στον τύπο.
Το άρθρο 48 προβλέπει σιερά μέτρων όπως τα παρακάτω:
β. Με κοινή απόφαση του Υπουργού, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ειδικό τιμολόγιο διακίνησης του ημερήσιου και περιοδικού τύπου των εκδοτών για καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του ν. 2065/ 1992, όπως αυτή ισχύει.
Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των φύλλων κάθε έκδοσης που δύνανται να διακινούνται ταχυδρομικά με το μειωμένο αυτό τιμολόγιο.
γ. Με απόφαση του Υπουργού, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των εκδοτών στο ειδικό τιμολόγιο, καθώς και κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
δ. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 1η Αυγούστου 2011.»
Με βάση τις πληροφορίες από τη ΓΓ Τύπου θα γίνουν δραστικές περικοπές στην ως τώρα ταχυδρομική ατέλεια στον περιοδικό και κλαδικό τύπο. Στην πράξη θα δοθεί ισχυρό κτύπημα τόσο στο συνδικαλιστικό τύπο όσο και στα επαγγέλματα που ασχολούνται με εκτυπώσεις, διαφημίσεις, παραγωγή μακετών, δημοσιογράφους κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.