ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΥΜΝΙΩΝ : Ανακοίνωση-Διαμαρτυρία
Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΥΜΝΙΩΝ είναι αντίθετο με τη δημιουργία Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) στην περιοχή Φούρνοι στο Μαντούδι. Θεωρούμε πως μια τέτοια εξέλιξη θα καταστρέψει τον τουρισμό σε όλη τη Βόρεια Εύβοια, θα υποβαθμίσει τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής, θα απαξιώσει τη γη και τα ακίνητα, ενώ

παράλληλα θα απειλήσει την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.


Το μέλλον της περιοχής είναι τουριστικό και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρεπει να ενώσουμε τις προσπάθειές μας.


Τασσόμαστε υπέρ της ισόρροπης ανάπτυξης και των άλλων τομέων της οικονομίας με την δημιουργία ΒΙΟΠΑ,  υπέρ της αναβίωσης της εξορυκτικής δραστηριότητας, ώστε να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας στην περιοχή, αλλά λέμε «όχι» σε ρυπογόνες μονάδες υψηλής όχλησης.


Ζητάμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να σεβαστούν το χαρακτήρα, το περιβάλλον, τις δραστηριότητες και την υγεία των κατοίκων της περιοχής μας και να μην εγκρίνουν τις σχετικές άδειες για τη δημιουργία της συγκεκριμένης ΒΙ.ΠΕ.ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σχόλια