Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Δασαρχείο Λίμνης-διαγωνισμός


Το Δασαρχείο Λίμνης διακηρύσσει ότι, θα διενεργήσει στις  02   Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ. τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση ανά ώρα εργασίας:


α) (2) δύο προωθητήρων CATERPILLAR D6 ή D7 με ιπποδύναμη 120ΗΡ και άνω, με υδραυλικό σύστημα προώθησης και RIPER και β) (3) τριών διαμορφωτήρων CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου, ιπποδύναμης 100 ΗΡ και άνω, με σπαστό μαχαίρι,
προκειμένου να εκτελέσει με αυτεπιστασία τις χωματουργικές εργασίες του έργου «Συντήρηση Δασικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης για το έτος 2011».


Η σχετική δαπάνη των ανωτέρω μηχανημάτων θα ανέλθει στο ποσό των 70.000 με ΦΠΑ ή 14.000 κατά μηχάνημα .


Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δασαρχείου Λίμνης, σύμφωνα με τους όρους του 35440/1269//13-07-2011 εγγράφου του Δασαρχείου Λίμνης που αφορά, «Τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση μηχανημάτων».


Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή σε στρογγυλεμένο ποσό 228 για κάθε μηχάνημα.


Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος, τότε θα επαναληφθεί.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών τευχών του διαγωνισμού (μελέτη, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κλπ) καθημερινώς τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δασαρχείο Λίμνης τηλ. 22270 31218, αρμόδιος υπάλληλος Σ. Ζίγκηρης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.