Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

δημιουργία του Μουσείου Βιολογικής Ωκεανογραφίας

Στις 15 Ιουλίου 2011, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δήμο Μαντουδίου

Λίμνης Αγίας Άννας , μεταξύ των εκπροσώπων του Δήμου, αφ' ενός και του

Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών αφετέρου.

Θέμα της σύσκεψης ήταν η συζήτηση

1) του πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Βιολογικής

Ωκεανογραφίας στο κτίριο ΜΕΛΑ στη Λίμνη, με σκοπό την αξιοποίηση της

Συλλογής του Υδροβιολογικού Μουσείου του καθηγητή Χρυστομάνου και τηναναβάθμιση της προσφερόμενης πολιτιστικής εκπαίδευσης στο Δήμο.

2) Των προϋποθέσεων για την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ

των δυο φορέων.

Στην σύσκεψη διατυπώθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής :

Το κτίριο Μελά πληροί όλες τις προδιαγραφές για την δημιουργία του
Μουσείου Βιολογικής Ωκεανογραφίας.
Το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών θα ορίσει επιτροπή
καθηγητών οι οποία θα εκπονήσει επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση
και τη λειτουργία του Μουσείου.
Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου θα ενημερωθεί για τις αποφάσεις της επιτροπής.
Θα συνταχθεί πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο θα υπογραφεί, αφού
ελεγχτεί από τις νομικές υπηρεσίες των δυο μερών.

Στην σύσκεψη παρευρέθησαν εκ μέρους του Δήμου ο Δήμαρχος Ανέστης
Ψαρρός, ο αντιδήμαρχος Γιάννης Στεργίου και αντιπρόεδρος της
Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άγγελος Ριτσώνης.
Από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ο καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος
Βιολογίας Εμμανουήλ Φραγκούλης, η καθηγήτρια του τμήματος Άρτεμις
Νικολαΐδου και η επίκ. Καθηγήτρια Περσεφόνη Μεγαλοφώνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.