Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 21/7

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα

συνεδριάσεων Κέντρου Νεότητας Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης την Πέμπτη

21η Ιουλίου 2011 και ώρα 20.00 μ.μ , σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.

3852/2010 θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το πιο κάτω

θέματα:

1. Αγορά τριών αυτοκινήτων

2. Συμμετοχή στην ηλεκτρονική έκδοση " Days of Art in Greece" τωνμουσείων Απολιθωμένων θηλαστικών Κερασιάς & του Ιστορικού

-Λαογραφικού Μουσείου Λίμνης

3. Υποβολή πρότασης <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ>> στην Πρόσκληση 28

(αριθμ. <<154.026/ΨΣ2848-Α2/17/06/2011>> του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ>> ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

4. Έγκριση της 18/2011 μελέτης έργου <<Κατασκευή θεμελίωσης και βάσης

για την τοποθέτηση προκάτ αιθουσών>> προϋπολογισμού δαπάνης

-12.347,10-ευρώ- Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου

5. Έγκριση της αρίθμ. 19/2011 μελέτης έργου <<Ολοκλήρωση Δημοτικού

Καταστήματος Μαντουδίου>> προϋπολογισμού δαπάνης-43.662,24-

ευρώ- Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου

6. Αποδοχή ποσού επιχορήγησης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας-

Κατανομή ποσού

7. Παράταση προθεσμίας έργου <<Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στο δ.δ

Πηλίου Δήμου Κηρέα.

8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης <<Εορτασμού Τοπικών Εορτών>> ποσού

-8.000 ευρώ Κ.Α 00.6443.0002

9. Χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση

τραπεζοκαθισμάτων στην Τοπική Κοινότητα Προκοπίου σε κατάστημα

υγειονομικού ενδιαφέροντος.

10. Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλου ,εκ των εσόδων από τα παράβολα

για την χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων

χωρών, που εισπράχθηκαν το έτος 2010

11. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα του Μέτρου 226 <<Αποκατάσταση

Δασοκομικού Δυναμικού και Εισαγωγή Δράσεων Πρόληψης>> Δράση 1>>

<<Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία

των δασών

και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση Δασών και Δασικών εκτάσεων

που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές>>

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου


Τζαχρήστος Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.