Η ιστορία, ο πολιτισμός και το περιβάλλον στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του Δήμου μας
   Αγαπητοί φίλοι,
    Η ιστοσελίδα του Δήμου μας αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο πληροφορίας και επικοινωνίας, κυρίως όμως  μπορεί να αποτελέσει ένα δυνατό μέσο προβολής του τόπου μας μέσω της ιστορίας και του πολιτισμού μας.
    Πιστεύοντας ότι η ιστορία, ο πολιτισμός, το περιβάλλον, ο τουρισμός, κλπ. είναι κεφάλαια που ανήκουν σε όλους μας απευθυνόμαστε σε κάθε συμπολίτη, σε κάθε Σύλλογο ή Φορέα με πολιτιστική, περιβαλλοντική,

οικοτουριστική δράση να συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη παρουσίασή τους. Πρός αυτή την κατεύθυνση,


---Καλούμε τους πνευματικούς ανθρώπους της περιοχής μας να βοηθήσουν στην καταγραφή της ιστορίας των δημοτικών – τοπικών Κοινοτήτων μας, κάθε τόπου και γωνιάς του Δήμου μας, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένα, τεκμηριωμένα ιστορικά κείμενα με αρχειακό – φωτογραφικό υλικό.


 ---Καλούμε κάθε Φορέα, κάθε πολίτη που ασχολείται με τον Πολιτισμό να συμβάλει στην προσβολή του, αποστέλλοντας ολοκληρωμένες παρουσιάσεις με κείμενα – φωτογραφίες (π.χ. πολιτιστικές δραστηριότητες, προβολή τοπικών μουσείων, ιδιωτικών συλλογών, κλπ)


 ---Καλούμε κάθε Σύλλογο, κάθε πολίτη που ασχολείται με το περιβάλλον και τον οικοτουρισμό να βοηθήσουν στην προβολή αυτού του θησαυρού της Β.Κ. Εύβοιας,  προτείνοντας παραλίες, τοπία φυσικού κάλλους, περιπατητικές - ορειβατικές διαδρομές, σημεία αναρρίχησης  μέσα από μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του κάθε θέματος με κείμενο, φωτογραφίες, χάρτες κλπ.


    Η κάθε ενότητα πρέπει να είναι μεστή, ολοκληρωμένη, σχετικά σύντομη και αν είναι δυνατόν να συνοδεύεται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες που θα δημοσιευτούν θα φέρουν την υπογραφή του συντάκτη εάν το επιθυμεί. Κάθε ενδεχόμενη τροποποίηση κειμένου, θα γίνεται σε συνεργασία με τον συντάκτη.


Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε μέσω της ιστοσελίδας μας www.malian.gov.gr  ή να κατατίθενται στο Δήμο ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς.


 Χρήστος Τζαχρήστος
Πρόεδρος Δ.Σ.
Υπεύθυνος για την δημοτική ιστοσελίδα
Σχόλια