Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο δίκτυο της Εύβοιας ερώτηση του Συμεών Κεδίκογλου στο Υπουργείο Υποδομών

Με αφορμή και την πρόσφατη διαμαρτυρία πολιτών για την επικινδυνότητα

του οδοστρώματος και της στροφής Τσεκούρα, ο βουλευτής Συμεών

Κεδίκογλου κατέθεσε ερώτηση στον Υπουργό Υποδομών για τη βελτίωση της

οδικής ασφάλειας του δικτύου της Εύβοιας.

Η κατασκευή του οδικού δικτύου του νομού παραμένει σε κάθε περίπτωση αδήριτη

ανάγκη. Αξιοποιώντας όμως το χρόνο μέχρι τις εγκρίσεις των μελετών και τηνεξασφάλιση των υψηλών κονδυλίων, ο βουλευτής ζητά να προχωρήσει το έργο

<<ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ: α) ΧΑΛΚΙΔΑ - ΛΕΠΟΥΡΑ - ΚΥΜΗ και β)

ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΙΔΗΨΟΣ>>, προϋπολογισμού 7.300.000,00 EURO.,, για το οποίο έχει ήδη

εγκριθεί η μελέτη.

Αντίστοιχα έργα έχουν γίνει και σε άλλους νομούς, στην δε Εύβοια που
συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών με τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα ανά
χιλιόμετρο,
καθίσταται επιτακτική ανάγκη, σύμφωνα με τον βουλευτή.
Η ερώτησή του βουλευτή έχει ως εξής:
Θέμα: Ανάγκη υλοποίησης έργων οδικής Ασφάλειας στην Εύβοια
Κύριε Υπουργέ,
Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο του νομού της Εύβοιας είναι, όπως
γνωρίζετε, προβληματικό σε αρκετά του τμήματα. Γι' αυτό, σε συνδυασμό
με το ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζει πλασματικά
υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα από το μέσο όρο της χώρας, με
αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η χρηματοδότηση των έργων
κατασκευής των κλασικών υποδομών (οδικό δίκτυο, λιμενικά έργα), λόγω
των κοινοτικών κανονισμών, πρέπει να κατανοηθεί ότι για την Εύβοια
παραμένει αδήριτη ανάγκη και βασική προτεραιότητα η κατασκευή και
βελτίωση του βασικού οδικού δικτύου.

Αξιοποιώντας όμως τον χρόνο μέχρι τις εγκρίσεις των μελετών και τη
δέσμευση των υψηλών κονδυλίων που απαιτούνται, ζητώ για την Εύβοια
αυτό που έχει γίνει και για άλλους νομούς, δηλαδή τη βελτίωση του
υφιστάμενου δικτύου ως προς την οδική ασφάλεια.
Ήδη έχει εγκριθεί η μελέτη για την υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων
παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις μειωμένης ασφάλειας στους άξονες :
α. Χαλκίδα-Λέπουρα-Κύμη και β. Χαλκίδα - Αιδηψός προϋπολογισμού
7.300.000 EURO.
Με δεδομένο ότι η Εύβοια συγκαταλέγεται στους νομούς με τα περισσότερα
τροχαία ατυχήματα ανά χιλιόμετρο, ερωτάσθε:
1. Υπάρχει η βούληση να προχωρήσετε στην έγκριση των σχετικών
πιστώσεων για το παραπάνω έργο;
2. Ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα μέχρι τη δημοπράτησή του;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.