Πρόγραμμα "Βιοκλιματικές Αστικές Αναπλάσεις"Το πρόγραμμα "βιοκλιματικές αστικές αναπλάσεις" παρουσιάζουν σήμερα Μ.

Τρίτη 19/4 και αύριο Μ. Τετάρτη 20/4 στους δημάρχους Αττικής η

υπουργός περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλι και ο πρόεδρος του κέντρου

ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας, καθηγητής Μάνθος

Σανταμούρης.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για βιοκλιματικές και αστικές

αναπλάσεις ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ και απευθύνεται στουςδήμους όλης της χώρας χρηματοδοτώντας αστικές αναπλάσεις με στόχο την

αντιμετώπιση και αντιστροφή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,

όπως είναι η αύξηση της θερμοκρασίας. Μέσω του προγράμματος θα

χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις όπως είναι η αύξηση του πράσινου, η χρήση

ψυχρών υλικών, η απομάκρυνση κλιματιστικών μονάδων από τις όψεις των

κτιρίων κ.α. Να σημειωθεί ότι το όλο εγχείρημα χρηματοδοτείται από το

επιχειρησιακό πρόγραμμα "περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη" και από το

ταμείο συνοχής και στοχεύει στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων και τη

διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Σε αναμονή αν θα εκμεταλλευτεί ο δήμος μας το πρόγραμμα αυτό και δεν

χαθεί σαν το "ΘΗΣΕΑΣ"...

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος "βιοκλιματικές αστικές

αναπλάσεις" στελέχη του υπουργείου περιβάλλοντος, ενέργειας και

κλιματικής αλλαγής υποστήριξαν σήμερα ότι δεν εξετάζεται από την

κυβέρνηση η νομιμοποίηση ή η "τακτοποίηση" αυθαιρέτων (φαινόμενο

έντονο στην Βόρεια Εύβοια).

poliths.dhmou.istiaias

Σχόλια