Αγκάθια στην μελλοντική τουριστική ανάπτυξη. -Ξεχάστε τον Τουρισμό, Μονόδρομος τα μεταλλεία.

από τη  Βόρεια Εύβοια-138


Του Αντώνη Σκούρα


 Πλήγμα για τον τουρισμό είναι η πρόθεση της ΒΙΟΜΑΓΝ να κατοχυρώσει τα δικαιώματα μεταλειοκτησίας σχεδόν σε όλη την Βόρειοκεντρική Εύβοια.


Ενώ υπάρχουν ερωτηματικά, πως το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν έχει εφαρμόσει το νόμο, αφού τα δικαιώματα τα έχει χάσει η εταιρία λόγο παρέλευσης της 3ετίας όπως απαιτείται .


Πιο συγκεκριμένα. 

Η ΒΙΟΜΑΓΝ,  με αίτηση της στην περιφέρεια,  προσπαθεί να κατοχυρώσει  τα δικαιώματα

μεταλειοκτησίας σε 10.000 στρέμματα σε περιοχές  γύρω από τη Λίμνη, Κεχριες, Φαράκλα, Παπάδες, Αχλάδι., Κερασιά, Μουρτιά, Κοτσικάς και  Λευκονήσια.  Από το νόμο σε περιοχές μεταλλειοκτησιών απαγορεύεται άλλη χρήση  της γης  και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.   Αυτό δημιουργεί σύγκρουση χρήσεων γης αφού έχει δρομολογηθεί η τουριστική ανάπτυξη αυτών των περιοχών.  Η μελλοντική τουριστική ανάπτυξη αυτών των περιοχών (δασικό χωριό, απολιθωμένο δάσος, παράλιες Φραγκάκη, Κοτσικιά και Βασιλικών) θα επηρεαστεί αρνητικά όπως και η  αξία των οικοπέδων και των ακινήτων.  


Τα δικαιώματα μεταλλειοκτησιων ή αποκλειστικής εκμετάλλευσης  του ορυκτού πλούτου της περιοχής  κατοχυρώνονται με την μέθοδο των μεταλλευτικών γεωτρήσεων.   Πριν περίπου ένα χρόνο η ΒΙΟΜΑΓΝ πήρε τις αρχικές εγκρίσεις για γεωτρήσεις  και  κατοχύρωση των  δικαιωμάτων μεταλειοκτησιών σε  μια έκταση 45.000 στρέμματα στις περιοχές Μαντουδίου, Προκόπιου  και Πηλίου.  Θεωρητικά το μεγαλύτερο μέρος των γεωτρήσεων θα γίνουν σε υπάρχουσες  μεταλλειοκτησίες  της ΒΙΟΜΑΓΝ. Οι μεταλλειοκτησίες αυτές θα έπρεπε από το νόμο  να είχαν επιστρέψει στο δημόσιο  αφού παρέμειναν ανεκμετάλλευτες για περισσότερο από  3 χρόνια.   Μετά από 3  χρόνια μεταλλευτικής αδράνειας τα δικαιώματα  χάνονται.  Πέρυσι όταν το θέμα πρόεκυψε,  το ΥΠΕΚΑ ενημέρωσε με έγγραφο της ότι δεν έχει προβεί στη εφαρμογή αυτού του νόμου και  σε έκπτωση της ΒΙΟΜΑΓΝ από τα μεταλλειοκτησιακά δικαιώματα της  στην περιοχή  λόγω ελλείψεων προσωπικού.

Η ΒΙΟΜΑΓΝ έχει κάνει   αίτηση στην Περιφερεια για έγκριση άδειας Περιβαλλοντικών Όρων  που  δημοσιοποιήθηκε σε τοπικές εφημερίδες της Ευβοιας στις 5/4/11 όπως απαιτεί η νομοθεσία για την έναρξη της διαδικασίας ενστάσεων.    Είναι  άξιο απορίας πως δεν υπήρξε  σχετική ενημέρωση των δημοτών από την δημοτική αρχή για ένα θέμα  που πιθανώς θίγει σοβαρά  τα οικονομικά συμφέροντα τοπικών τουριστικών και άλλων επιχειρήσεων .  Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν ενστάσεις ή να στείλουν τις απόψεις τους  στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροικονομίας της Ευβοίας (Τηλ. 2221353437, 2221353438, perivallon@naevias.gr).  Η προθεσμία για υποβολή ενστάσεων είναι μέχρι τις 5 Μαΐου 2011.


Ποιες περιοχές προσπαθεί να κατοχυρώσει η ΒΙΟΜΑΓΝ


Αναλυτικά οι  περιοχές  μέσα στις όποιες αναζητείται κατοχύρωση των μεταλειοκτησιών  με την μέθοδο των μεταλλευτικών γεωτρήσεων.


(Όπου Ο.Π εννοείται Οριστική Παραχώρηση Μεταλλείου. Το οποίο είναι ίδιο με την μεταλλειοκτησία)


Οι Ο.Π. 92 Ο.Π.94,   Ο.Π. 98 και  Ο.Π. 348  δεν συμπεριλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάστηκαν στην ΒΙΟΜΑΓΝ με το νόμο 2388/96. Ίσως να ανήκουν σε άλλους φορείς τις περιοχής (Μονή Γαλατάκη, δημοτική κοινότητα Λίμνης κλπ)

O.Π. 101.   Περιοχή Λίμνης στις θέσεις Τούρλα και Άσπρα Λιθάρια

ΟΠ 261. Λίμνη (περιοχή ανάμεσα των σημείων  Κάτω Σταυρός ή  Συκιτσα, Λόφος Σταυρού και   Άνω Σταυρός στο Μεσοπέτρι) (περιοχή ανάμεσα των Άσπρα Λιθάρια, Υψηλή Ράχη, οικίσκος εργατών. Άσπρες Χήνες, Λόφος Σταυρού)

Ο.Π.440. Λιμνη ( Μεταξύ των θέσεων Άνω σταυρός Πύργος Φαράκλας Εξωκλήσι ΝΑ της Φαράκλας)

Ο.Π.381.Περιοχή Κεχριών, Μουρτιάς Φαράκλας. (Θέσεις Μεσοπέτρι, στο Πύργο Φαράκλας, ενοριακή εκκλησία Φαράκλα. Εξωκλήσι ΝΑ  της Φαράκλας)

Αδ. Εξ. 6061/1880. Παπάδες. Θέση  Μουρτιά και οι δυο νησίδες (Λευκόνησος και Σαμαράκι)

Αδ. Εξ. 18785/1884. Παπάδες.   (Θέσεις:  Μεϊμέτι, Κορακοφωλιά, Κακοκεφαλή, Βέτζες,  Αχλαδερή, Ρόγκια Λειβαδερά)
ΟΠ. 401. Περιοχή μεταξύ Παπάδων και Βασιλικών

Ο.Π.405. Περιοχή μεταξύ Κερασιάς, Παπάδων και Αμελάντων. Από την ενοριακή εκκλησία της Κερασιάς το  Λόφο της Λυγαριάς, στην ενοριακή εκκλησιά Στράφη

ΟΠ. 406. Περιοχή μεταξύ Αχλαδίου, Παπάδων και Αμελάντων (ξεκινα από από την εκκλησία του Αχλαδίου, στην  εκκλησία  του Στράφη )
ΟΠ. 294. Παπάδες  (μεταξύ των σημείων  λόφος Αγιαντερή στο λοφο Βρωμόβρυση στην Παναγιά, στην θέση Καστανιά στη θέση Τριστέλα, στα όρια του χωριού Βασιλικά.)

ΟΠ 252, Παπάδες. (θέσεις Παλιομυλος λόφος Λιμενάρι, Λόφος Ρόγγος στις εκβολές ξεροπόταμου θέση Γερανιού)

Αδ. Εξ. 32167/1874. Παπάδες, Κοτσικιάς στην θάλασσα  (λόφος Λιμνάρι, λοφος Καρδαρά, θαλασσα λαι λοφος Σταυρου)


ΟΠ 430.  Στην περιοχή Αχλαδιού και Κοτσικιά.  

Ποιες περιοχές προσπαθεί να κατοχυρώσει


ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΕΣ;
Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό του κατά πόσο μπορούν να συνυπάρξουν εξορύξεις και τουρισμός είναι η ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Περιοχή της Ελλάδας με ομοιομορφία εδαφών, βλάστησης, παραλιών, θάλασσας κ.λ.π., χωρισμένη στα δύο.

α) Στο νοτιοδυτικό τμήμα, στο οποίο έχουμε τουριστική ανάπτυξη με τους υψηλότερους ίσως πανελλαδικά ρυθμούς.

β) Στο βορειοανατολικό τμήμα, του ορεινού όγκου του Κακάβου και του Στρατονικού όρους με τους τρείς μεταλλευτικούς Δήμους Σταγείρων Ακάνθου, Παναγίας και Αρναίας ,συνολικής έκτασης 700.000 στρεμμάτων εκ των οποίων τα 317.000 στρέμματα αποτελούν  μεταλλειοκτησίες Η περιοχή αυτή έχει ,σε σύγκριση με την άλλη μισή νοτιοδυτική Χαλκιδική, τα ίδια και μεγαλύτερα προσόντα για τουριστική ανάπτυξη. Ενδεικτικά, έχει δασοκάλυψη 90% ,έχει ανάπτυγμα εξίσου όμορφων ακτών περίπου 130 χιλιόμετρα, έχει τον μεγαλύτερο υδάτινο πλούτο της Χαλκιδικής και δύο παγκόσμιους πόλους πολιτισμού, το Άγιο Όρος και τα αρχαία Στάγειρα, πατρίδα του Αριστοτέλη.

Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ :


Η βορειοανατολική Χαλκιδική, που εκτός από φυσική ομορφιά έχει και εξορύξεις, έχει το ένα τρίτο (1/3) του κατά κεφαλήν εισοδήματος της νοτιοδυτικής Χαλκιδικής. Από πλευράς τουριστικών επενδύσεων, η βορειοανατολική Χαλκιδική έχει μόνο το 3% των τουριστικών κλινών και το 2% της παραθεριστικής κατοικίας στο σύνολο του Νομού. Η βορειοανατολική Χαλκιδική χαρακτηρίζεται από το χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο της Χαλκιδικής και ένα από τα χαμηλότερα της Ελλάδας, καθώς και από αρνητική διακύμανση του πληθυσμού κατά τις τρείς τελευταίες δεκαετίες, ενώ στην «άλλη» Χαλκιδική , η μέση αύξηση του πληθυσμού ανά δεκαετία είναι 20%.


Σχόλια

 1. Τελικά ο διαχωρισμός βιομηχανία στο Μαντούδι, τουρισμός στην Λίμνη και την Αγία δεν ισχύει. Τώρα ήρθε η σειρά της Λίμνης και της Αγίας Άννας να γευτούν την ΒΙΟΜΑΓΝ.
  Mπορούν να συνυπάρξουν ο τουρισμός με τα μεταλλεία; ΟΧΙ, πουθενά δεν έχει υπάρξει τέτοια συνύπαρξη, ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν ειναι δυνατον να εχουμε και τα δυο και δεν είναι μόνο η Χαλκιδική.

  Κύριε Ψαρρέ τι συζητάτε στις συχνές συναντήσεις σας με τον διευθυντή της ΒΙΟΜΑΓΝ; Γιατί αποσιωπήσατε το θέμα από τους δημότες; Πότε θα σταματήσετε να παίζετε αυτό το ανόητο κρυφτό μαζί μας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το θέμα αφορά τις τοπικές κοινότητες και είναι μια ευκαιρία να ενεργοποιηθεί η συνέλευση των κατοίκων που προβλέπει ο κανονισμός

  Θα πρέπει να συγκληθεί κατεπειγόντως συνέλευση κατοίκων σε κάθε τοπική κοινότητα για να ενημερωθούν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες πριν περάσει η προθεσμία.

  Τηλεφωνήστε στον τοπικό εκπρόσωπο σας. http://www.malian.gov.gr/el/tilefona-aireton

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλησπέρα,

  Οδηγήθηκα εδώ από το συνδεσμο στο blog μας (ευχαριστούμε!) και αναδημοσίευσα κι εγώ.

  Βρήκα κι έναν χαρτη που νομίζω θα σας ενδιαφέρει, δείτε
  http://antigoldgreece.wordpress.com/2011/04/26/biomagn/

  Επίσης πρέπει να σας πω ότι έχω μαγευτεί από τον τόπο σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μας κλέβουν το μέλλον
  http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka/ada/4%CE%99%CE%9E%CE%9F0-%CE%9A

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ότι τα πράγματα δεν βαίνουν κατ΄ ευχήν στην BΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ δεν μεν΄ η ελάχιστη αμφιβολία,
  και μ΄ όλο που οπωσούν τραβουμ΄ εμπρός,
  ίσως, καθώς νομίζουν ουκ ολίγοι, να έφθασε ο καιρός
  να φέρουμε Πολιτικό Αναμορφωτή.
  ……………………………..
  Παραιτηθείτε από την κτήσιν σας εκείνη•
  η κατοχή σας είν΄ επισφαλής:
  η τέτοιες κτήσεις ακριβώς βλάπτουν τες Αποικίες.
  Παραιτηθείτε από την πρόσοδον αυτή,
  κι από την άλληνα την συναφή,
  κι από την τρίτη τούτην: ως συνέπεια φυσική•
  είναι μεν ουσιώδεις, αλλά τι να γίνει;
  σας δημιουργούν μιαν επιβλαβή ευθύνη.
  Κι όσο στον έλεγχό τους προχωρούνε,
  βρίσκουν και βρίσκουν περιττά, και να παυθούν ζητούνε•
  πράγματα που όμως δύσκολα τα καταργεί κανείς.
  Ίσως δεν έφθασεν ακόμη ο καιρός.
  Να μη βιαζόμεθα• είν΄ επικίνδυνον πράγμα η βία.
  Τα πρόωρα μέτρα φέρνουν μεταμέλεια.
  Έχει άτοπα πολλά, βεβαίως και δυστυχώς, η ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ.
  " Η ΑΠΟΙΚΙΑ " ΚΑΒΑΦΗΣ ( Με μικρή προσαρμογή )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ξεκουφαίνει η σιωπή της δημοτικής αρχής.

  Ας βοηθήσουμε λοιπόν την ΒΙΟΜΑΓΝ να πλουτίσει. Έτσι ασυζητητί χωρίς εξηγήσεις στους δημότες.

  Τα συμφέροντα της ΒΙΟΜΑΓΝ είναι συμφέροντα του δήμου και πρέπει όλοι μας να τα προστατεύσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. KAΛΟΣ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑ.....

  Ανασφάλιστοι 6 στους 10 εργαζόμενους στον τουρισμό
  Στοιχεία φωτιά για τις συνθήκες εργασίας στον τομέα του τουρισμού έδωσε την Πέμπτη (29/4) η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού (Π.Ο.Ε.Ε.) και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων.Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το 60% των εργαζομένων σε επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης εργάζεται ανασφάλιστο.
  Παράλληλα, τα στοιχεία έδειξαν πως πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τη μέθοδο της “μαθητείας” που σημαίνει ότι ο μισθός ανέρχεται στο 40% μόλις του βασικού μισθού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.