ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΝΗΣ: ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ          18/04/11          08:00 - 14:00          17:00 - 21:00

 

Μ. ΤΡΙΤΗ                19/04/11          08:00 - 14:00          17:00 - 21:00

 

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ          20/04/11          08:00 - 14:00          17:00 - 21:00

 

Μ. ΠΕΜΠΤΗ           21/04/11          08:00 - 14:00          17:00 - 21:00

 

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    22/04/11          08:00 - 14:00          18:00 - 21:00

 

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ         23/04/11          08:00 - 14:00          17:00 - 21:00

 

 

   Την  Δευτέρα  τα  καταστήματα  θα  παραμείνουν  κλειστά  και  απο  Τρίτη

26/04/11  τα  εμπορικά  καταστήματα  θα  ακολουθήσουν  το  κανονικό  ωράριο

 

 

 

                                                                            ΕΚ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σχόλια

 1. Πρόχειρος και φτωχός ο προϋπολογισμός του δήμου που δημοσιεύτηκε προχθες στο Διαύγεια.

  Ο ρόλος του προϋπολογισμού είναι για να γίνεται καλύτερος προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του δήμου, καλύτερη χρήση των εσόδων του, έλεγχος των δαπανών του, καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας του, κλπ.

  Ο «προϋπολογισμός» που ψήφισε η οικονομική επιτροπή:  Ε Σ Ο Δ Α
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ
  Τακτικά Έσοδα 5.046.502,68
  Έκτακτα Έσοδα 2.761.357,92
  Έσοδα παρελθόντων οικ/κων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 314.000,00
  Εισπράξεις από δάνεια & απαιτήσεις από ΠΟΕ 3.299.616,97
  Εισπράξεις υπερ του δημοσίου & τρίτων & επιστροφές χρημάτων 641.600,00
  Χρηματικό υπόλοιπο 475.626,80
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 12.538.704,37

  Ε Ξ Ο Δ Α
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ
  Έξοδα χρήσης 5.815.171,31
  Επενδύσεις 2.417.469,31
  Προβλέψεις 4.114.262,33
  Αποθεματικό 191.801,42
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 12.538.704,37


  Στα εξοδα εμφανίζεται ένα ποσό 4 περίπου εκατομμυρίων σαν «προβλέψεις» Στις οδηγίες για το νέο προϋπολογισμό το στοιχείο αυτό αναφέρεται στο κωδικό 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ). Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε που αναφέρονται αυτές οι υπέρογκες «προβλέψεις»; Γιατί δεν χρησιμοποιείτε τους κώδικες που έδωσε το υπουργείο για την κατάρτιση προϋπολογισμών το Γενάρη και γράφετε ότι χρησιμοποιήσατε.

  Ο προϋπολογισμός πρεπει να έχει δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εσόδων. Στον πρώτο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι) τα έσοδα ταξινομούνται, με κριτήριο την προέλευσήτους. Στο δεύτερο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα εκείνα, τα οποία προορίζονται από το νόμο να διατεθούν για επενδύσεις Στο Μέρος II (Δαπάνες) υπάρχουν επίσης δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εξόδων. Στον πίνακα 1 οι δαπάνες ταξινομούνται κατά είδος (οριζόντια διαίρεση). Στον πίνακα 2 οι δαπάνες κατατάσσονται κατά Υπηρεσία (κάθετη διαίρεση). Με προσθήκη στον πίνακα 2 των ποσών των Κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄

  Που είναι ο πίνακας 2;  Τα έσοδα διακρίνονται σε:
  • Τακτικά έσοδα
  • Έκτακτα έσοδα
  • Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που
  βεβαιώνονται για πρώτη φορά.
  • Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.
  • Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων
  • Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

  Τα έξοδα διακρίνονται σε:

  • Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
  • Επενδύσεις
  • Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις (μη εισπρακτέων ΠΟΕ)
  • Αποθεματικό
  Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες:
  00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
  25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
  30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
  45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
  50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
  70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

προσέξτε τι γράφετε για να δημοσιευθεί.