ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:εποχιακό προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας

Γιατί δεν προσλαμβάνεται το απαραίτητο εποχιακό προσωπικό για την

κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου

Ιστιαίας-Αιδηψού;

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού με την υπ'αριθ. 12/24-01-2011 Απόφαση του
Δημοτικού του Συμβουλίου, ζητά την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού 97
ατόμων για την κάλυψη θέσεων εποχιακού προσωπικού για τις ανάγκες


καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων, μεταφοράς λυμάτων και άλλων
σχετικών αναγκών του Δήμου, η οποία δεν έχει εγκριθεί από την Γενική
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, κ.
Γερακούδη. Την ίδια ώρα, η κ. Γερακούδη έχει εγκρίνει την πρόσληψη
εποχιακού προσωπικού για άλλους Δήμους, οι οποίοι μάλιστα έχουν
μεταγενέστερη σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και σημαντικά
λιγότερα ανταποδοτικά τέλη, με τα οποία ουσιαστικά καλύπτονται οι
δαπάνες μισθοδοσίας.

Μόνο ο προηγούμενος Δήμος Αιδηψού, πριν τη διεύρυνση του με τον
<<Καλλικράτη>>, την αντίστοιχη εποχή απασχολούσε 80 άτομα και τα έσοδα
του Δήμου από τα ανταποδοτικά τέλη ανέρχονταν σε EURO 2.500.000 / έτος,
ποσό που υπερκαλύπτει τη προκληθείσα δαπάνη μισθοδοσίας. Σήμερα, ο
διευρυμένος πλέον Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού έχει σαφώς μεγαλύτερες
ανάγκες, αποτελώντας προορισμό για πάνω από 130.000 τουρίστες ετησίως
και έχοντας εντός της εδαφικής του Ενότητας τη λουτρόπολη της Αιδηψού
και σημαντικές τουριστικές μονάδες, όπως το CLUB-MEDITERRANEE, μεταξύ
πολλών άλλων τουριστικών υποδομών.

Η αδικαιολόγητη, αλλά και άδικη, διακριτική αυτή μεταχείριση της
Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κατά του Δήμου
Ιστιαίας-Αιδηψού, θα οδηγήσει σε δυσάρεστες καταστάσεις, με
παρενέργειες στην καθημερινότητα τόσο των κατοίκων της περιοχής, όσο
και στην εύρυθμη επιχειρηματική λειτουργία των τουριστικών
επιχειρήσεων. Χωρίς το εν λόγω προσωπικό, ο Δήμος δεν θα μπορέσει να
ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις για υπηρεσίες καθαριότητας κατά
τους τουριστικούς μήνες, με προφανή τα αρνητικά αποτελέσματα για
λειτουργία και προοπτική του τουριστικού τομέα στην περιοχή.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Γιατί δεν εγκρίνεται η πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού για το
Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού, με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες κατά τους
θερινούς μήνες για την κάλυψη των υπηρεσιών υγιεινής και καθαριότητας
του Δήμου, αλλά και την επάρκεια εσόδων από ανταποδοτικά τέλη;
2. Με ποιο αιτιολογικό η Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δ/σης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, κ. Γερακούδη, έχει εγκρίνει άλλες
σχετικές εποχιακές προσλήψεις για άλλους Δήμους, με ξεκάθαρα λιγότερα
έσοδα αλλά και λιγότερες ανάγκες;
3. Με ποιο τρόπο και πότε θα δοθεί λύση από την κυβέρνηση μέσω της
Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στο πρόβλημα που
δημιουργείται λόγω της έλλειψης του απαραίτητου προσωπικού για την
κάλυψη των αναγκών καθαριότητας, που θα αυξηθούν δραματικά το επόμενο
διάστημα;

Ο ερωτών Βουλευτής


ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια